ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Смъртта

  Смъртта е скритото Благословение на Бога. Когато в този свят човек забогатее, той разваля ума си. Когато в този свят човек обикне друг човек, той разваля сърцето си. Когато в този свят човек развие силата си, той разваля волята си. Когато в този свят човек попадне в беднотия, той изпуска душата си. Всичко това са придобивките на този свят. И накрая за всички тези обеднели души слиза дар от небесата. Бог им дарява смъртта, защото, приятелю, защо ти е развален ум, развалено сърце, развалена воля и обедняла душа? Ето защо Бог е милостив. Смъртта, това е милостта на Бога, приятелю. И докато разваляш нещата, ти все ще умираш.
  Из АВА ТОРОТ стр.60, 2002 г.
  Кой е създателят на смъртта? - Човешката любов.
  Какъв е човек след смъртта си? – Човек след смъртта си е такъв, какъвто е неговата Любов, неговия стремеж.
  Къде отива душата след смъртта? - Веднага след смъртта, душите отиват в тази област, която отговаря на съзнанието им.
  Какво запазва човек след смъртта си? – След смъртта си човешкия Дух запазва мислите, чувствата и желанията си, за да може в следващи животи да ги доразвива.
  Какво нещо е смъртта? – Малък изпит за вярата на човека.
  Какво нещо е смъртта за любещия? – Един тих и приятен празник.
  Из Книга на въпросите стр. 34, 75, 93, 94, 130, 131; 2004 г.
  Кой побеждава смъртта? - Чистотата
  Ако аз съм излязъл от къщата си, умрял ли съм? – Смъртта не съществува, приятелю. Смъртта е голям театър, голяма илюзия.
  Кой е изгубил смъртта си? – Който е приел Истината, защото там където отсъства Истината се настанява смъртта.
  Какво е скрито в смъртта? – Възраждане, а не унищожение.
  Из Книга на Въпросите стр. 6, 132, 218, 227 ; 2004 г.
  Аз съм ви казал, думата „умира" означава да отидеш в света на мира – „у мира”, думата просто си го показва и е много точна. „Отивам на пътешествие с открито сърце” – ето как говори същността. Тук няма трагедии, няма комедии, няма излишни цветя – ще даваш на умрелия цветя!
  Из Мистичния път стр.62; 2011г.
  Чистотата унищожава смъртта със своята динамика. Без победа над смъртта няма ясен поглед върху живота. Да победиш смъртта, значи да победиш всяко зло в себе си- Победата над смъртта дава просветление – най – важното в живота на ученика. Чрез грешките и недостатъците животът изтича, ето защо човек трябва да познае себе си, тогава той ще познае живота. Разпятието не е толкова важно, важно е Възкресението. Смъртта е победена отдавна от живота, защото ако смъртта беше господар, живота нямаше от къде да идва.

  Нечистите винаги ще се преследват от съдбата и от смъртта. Лошите условия не са дадени за да умираме, а за да развием окултната сила на Духа.

  Там, където има Дух, няма смърт, няма и оплакване на умрели. С Духа и в смъртта има живот, а без Духа и живота, няма смисъл. Победата над смъртта води до велико просветление, а това просветление определя разумен и Божествен живот.
  Да постигнеш тайната на смъртта, значи да се освободиш. Докато има зло в човека, винаги ще има и смърт.
  Победата над смъртта се определя от тайната на Словото, а свещения смисъл на Словото е Бог. Ако човек съумее да превърне Словото в Бог, той не умира.

  Огненото съзнание, побеждава смъртта. Огненото съзнание произхожда от чистотата – смъртта няма власт.
  Волята е духовно оръжие, ключ с който човек може да победи смъртта. Лъжата – това е вашата смърт, това е Антихристът. Това земно, паднало съзнание е привлякло смъртта, т.е. ограниченият.
  Из Окултно Ученичество стр. 21 до 24; 2012 г.
  Смъртта е велико явление, велика красота, защото смъртта е процес, който разлага в духовния свят егото. Смъртоносните моменти в живота на искрено стремящия се ученик отговарят на идеята на кръщението, защото само кръщението е, което преобразява живота и което надраства смъртта и егото.

  За да разберете ясно всичко, което говоря и което премълчавам, трябва да умрете. Как? С Любов, с Будност, с Воля! Живата Истина не се прекъсва в процеса на умирането, т.е. умирането има полза само ако можеш да възкръснеш, защото само тогава ти се раждаш в полето на Истината. А това е, което ти търсиш през целия си живот.
  Из Древна и Нова Мъдрост стр.175 до 177; 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Смъртта" ...