ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Смисъла

  Какво е смисълът? Смисълът е само едно излъчване навън, което е насочено да докосва душата, за да може тя да се движи по-нагоре, което означава навътре, т.е. все по-навътре, докато стигне до способността да се разтвори напълно в тази Велика Реалност. И тогава тя никога няма да пита за смисъла.
  Из идея за размишление За мъдростта, 1 септември 1998г.
  Смисълът не е от този свят, не е от другия свят. Частично Смисълът се намира във Вечността, а пълният Смисъл се намира в Безпределността. Това е Път, по който няма хипотези и предположения.
  Из идея за размишление Възприятието, 4 септември 2018г.
  Смисълът е известен само на шестото тяло, т.е. на човешкия Дух. На душата не е известен, тя се стреми към него, но на душата е известно само съдържанието на нещата и Любовта. Това след време разбира се ще я заведе при смисъла. Смисълът на нещата е известен само на самия Бог и Той работи най-вече в шестото тяло. Макар, че Бог превъзхожда и смисъла. Значи той едновременно е смисълът на нещата и заедно с това превъзхожда и смисъла. Формите изчезват, но смисълът остава.
  Из идея за размишление Смисълът на живота, 2 ноември 1999г.
  Смисълът на живота се намира в онова велико търсене което завършва без намиране, докато търсиш и смисълът те търси. Щом спреш да търсиш, безмислието идва.
  Из лекция Ава Торот, изнесена на 3 септември 2002г.
  Но смисълът на живота според мъдреците и посветените не се намира даже и в решаването на проблемите, а в съкровената връзка с Бога. Там е смисъла, в съкровената връзка с Бога. Докато решаването на проблемите е последствие, нещо второстепенно. Смисълът на живота е в тази свещена връзка, това е нещото, което трябва да се търси.
  Из лекция Овладяване на съдбата, изнесена на 7 юни 2005г.
  Поначало смисълът не се намира в този свят, нито в другия свят – смисълът е в Бога. Когато влезеш в Единство с Бога, никога няма да питаш „Какъв е смисълът?“.
  Из идея за размишление Брат Михаил – Омраам, 2 септември 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Смисъла" ...