Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Смирението

  Смирението е изначалното отношение на Бога, в Началото, когато човек е бил Нищо. Смиреният човек е Нищо. Смирението не е знание, то е чиста любов към Бога. Тук знанието е угаснало, смирението го е погълнало. Истинското смирение, това е позволение да виждаш в невидимото.

  Скромността е одухотворяване, смирението е обожествяване. Смирението е чистота, а това е способността да виждаш и духовно и божествено. Един изчистен духовен живот също може да те измами, ако се възгордееш с това. 
  Бог трябва да е пожелал да те направи смирен човек, това означава да ти е позволил да живееш в Него.
   
  Смирението е основата на себепознанието, смирението е докосване на Нищото. Истински смиреният отхвърля своята святост. Смирението е дълбоко вътрешно отношение на човешката душа към Бога, тук умът го няма. В смирението е тайната на спасението. Истински смиреният е вкусил Бога. 

  Истинското смирение казва: “Господи, дай ми, това което Ти искаш”.
  Из интервю за Смирението и добродетелите, 30.11.2019
  Смирението е основа за развитието на всички дарби. Щом човек е горд, той е болен. Смирението е метод за приближаване до Бога. И в най - смирения, под кожата му, може да се крие гордост. Смирението носи печата на Светостта. Страданието повишава качеството на Любовта и на смирението. Смирението е закон на Всемирното Бяло Братство.

  При Бога отиваш не учен, не праведен, а смирен. Духовният възход на човека зависи от неговото смирение. Този, който се смирява, Бог го уголемява. Смирението води до разбиране на нещата. От вътрешното смирение на човека се раждат най - хубавите му черти. Смирението е ключ към върховете на Духа.

  Гордият е винаги нечист, а на смирения се дава по - високо качество на енергията. Само една чиста и могъща воля може да добие ключа на смирението. Смирението е висш израз на Любовта. Смирението показва послушание, послушанието е познаване на Бога. Познаването на Бога се превръща в смирение. Няма смирение без Любов. Смирението определя дълбочината на Любовта към Бога. Смирението е качество на Първичния човек. Смирението доказва степента на възвишеност. Само волевият може да бъде смирен.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012г