ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Слънцето

  С посрещането на изгрева ние почитаме тази велика идея, този велик символ на изобилния живот. Няма слънчев жител с лошо настроение. Чрез постоянната медитация Духът ще изгрее в нас като изобилен живот. Защо жителите на земята и на другите планети губят настроението си? Защото нямат достатъчно светлина. Така е във всички паднали светове. Всяка възвишена мисъл има изобилен живот.

  Слънцето усъвършенства всички сили в слънчевата система. Слънцето е първичният символ на живота. Слънцето се справя с всички разрушителни сили чрез изобилието на вибрациите си - къси и проникващи. Земните жители губят живота, защото мисълта им е нечиста. След като са престанали да мислят като Слънцето, хората са паднали на земята (означава в един нисш свят).

  Слънцето ще се роди като Бог в човека, когато умът бъде напълно завладян и подчинен. Слънцето не може да се съчетае със земното съзнание. Без контрол над ума Духът не дава енергията си.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Любовта разтопява злото по същия закон, както Слънцето разтопява леда – зависи до каква степен се сгъстява енергията на Любовта.

  Ако те нападне страх, помисли, че си Слънце – то трябва да оживее в теб.
  Ако някои хора се карат в някоя къща, влез в нея със Слънцето, то умее да прониква в подсъзнанието.

  Ето го метода на Слънцето. Този метод може да разреши всеки проблем в живота. Когато Слънцето влезе в твоя живот, той се изпълва.

  Трябва ли да обичаме враговете си? – Да, разбира се! – казва Слънцето.
  Слънцето е идеята за висшата Любов – това е най- висшата окултна практика.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
  Слънцето не е нито християнско, нито мохамеданско– то е Божествено и свободно. Образът на пълнотата е образът на Слънцето. Това е чистата Божественост и затова ние посрещаме Слънцето, защото Слънцето е образ на Духа.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Слънцето" ...