Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Слънцето

    С посрещането на изгрева ние почитаме тази велика идея, този велик символ на изобилния живот. Няма слънчев жител с лошо настроение. Чрез постоянната медитация Духът ще изгрее в нас като изобилен живот. Защо жителите на земята и на другите планети губят настроението си? Защото нямат достатъчно светлина. Така е във всички паднали светове. Всяка възвишена мисъл има изобилен живот.

    Слънцето усъвършенства всички сили в слънчевата система. Слънцето е първичният символ на живота. Слънцето се справя с всички разрушителни сили чрез изобилието на вибрациите си - къси и проникващи. Земните жители губят живота, защото мисълта им е нечиста. След като са престанали да мислят като Слънцето, хората са паднали на земята (означава в един нисш свят).

    Слънцето ще се роди като Бог в човека, когато умът бъде напълно завладян и подчинен. Слънцето не може да се съчетае със земното съзнание. Без контрол над ума Духът не дава енергията си.
    Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012