ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Слушането

  Истинското слушане не е да слушате всичко, което ви говорят, с голяма точност, т.е. не само да слушате моите думи, а да улавяте нещо между техните паузи. Нещо, което премълчавам. Нещо, което е между миговете на моите мисли, на моите изказвания. Нещо, което е свързано с вътрешните излъчвания и т.н. Тогава ще имате вече по-точна представа, тогава вече ще можем да говорим за слушане от Окултна гледна точка. Иначе се изпускат много неща, ако слушате само това, което говоря.
  Из "Път Безкраен"
  Говоренето и слушането са магия.
  Из книгата Закони на живота, 2012г.
  Ще кажа нещо за слушането. Когато Бог придружава слуха, ти започваш да разбираш вътрешните неща на Словото. Точно това е красивото в християнството, че покрай много простите думи на Христос, незабележимо покрай тях е истинското християнство. Някои разбират дословно нещата, а някои разбират онова, което Духът разкрива на твоя слух. Именно малко встрани се намира истинското християнство, т.е. силата се намира в Духа, който тълкува вътрешните неща.
  Из книгата Древна и нова мъдрост, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Слушането" ...