ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Словото

  Словото - осъзнайте това като Бог във вас. Спасението е в Словото, защото Словото е Бог.

  Бог е слязъл в словото и работи за нашето спасение.

  На чистото Слово се дава ключ за всички светове. Словото е убежище - при опасност достатъчно е да влезеш в убежището. Словото ще ви донесе всичко, защото Словото е Бог. Бог работи чрез Словото.

  За чистото Слово препятствия не съществуват, защото чистото Слово и Бог са една същност, т.е. Едно и също нещо. Ако Словото не може да те изпълни с живот, тогава никой друг не може. Словото носи живота, а това славно и победно оръжие е вътре в тебе. Чистото Слово побеждава всички видове влияния. Застани здраво на чистата основа. Вярвай в Словото, за да се прояви неговата същност, която е Бог.

  Словото е Бог - ето защо отговорността е голяма и се изисква абсолютен контрол. Всички сили във вселената са слуги на Словото. Осъзнай чистото Слово като могъщата и покоряваща сила на Бога.Словото е основата на всички успехи и постижения.
  Из предговор към книгата Раджа йога, 2017 г.
  В света има само една воля - волята на Словото.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства, лекции том 2, 1991 г.
  Да уповаваш на словото - това значи да уповаваш на Бога. Само чрез чистото слово можеш да влезеш в единство с Бога. Чистото слово е Божия крепост. Осъзнай Словото като работещия Бог в тебе.

  Ако словото ти е чисто, врагът не може да проникне. Словото е крепост. Словото - това е себепознание на Бога в човека. Словото е ключът, който материализира всяка идея.

  Пречиствай се ежедневно - Словото знае какво трябва да направи за тебе. Словото се съединява с чистите мотиви.
  Из книгата Бяла Магия, 2019
  Научете се да вярвате на Словото докрай - дори, когато нещата изглеждат свършен факт.

  Словото има най-великото свойство - безусловност.
   
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства, лекции том 2, 1991 г.
  Словото е нещо абсолютно. Ето защо то изисква безусловна вяра.
  Казвам: Възложете всичките си надежди на Словото!
  Из “Мъдростта и нейните богатства”, лекции том 2, “Закони на търпението”, 1991 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Словото" ...