Книги

default

Словото и Тайните на злото

Словото е Древен меч.
Словото е окултна Тайна, скрита дълбоко в Същността на човека.
Който е познал Словото, е станал Син на Бога.
Животът е течение на Словото на Бога.
Който е познал Словото, той е желаел само това, което Бог иска.
Навън от Бога се намира движението. Навътре в Бога се намира Покоят.
Бог е жива Реалност, а не видение.
Само безсмъртните познават Словото – и затова безсмъртните нямат смърт.
Стани Слово Божие, и ще отидеш при Бога.
Любовта е била, когато Словото още не е било; тогава Любовта е била чист Огън, но Словото слязло и нарекло този Огън „Любов“.
Чистите слова са път към Светилището.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Думите са същества – те дишат, говорят, облагородяват, одухотворяват, обожествяват.
Що е молитва? Чисто Слово, надарено със свещено влияние.
Твоите думи показват с какви същества общуваш.
Всеки, който е злоупотребил с думите, е ограбил себе си и пътя си – той не знае къде отива.
Който познава Словото, става птица.
Словото е по-могъщо от атомната бомба, защото Словото е Бог в действие.
Натрупването на определени думи и слова определя и създава събитията.
Натрупаното Слово създава явленията.
Словото е образувател на нещата: болести, здраве, успехи, скърби. Това все е натрупано слово.
Чистото Слово е огненият кръг около човека.
Словото е Сътворител – то е образуващата сила на Бога.
Който служи на Бога, има тайно Слово – меч.

Елеазар Хараш