ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сливането

  Създателят е поставил задача да се постигне сливане с Него по пътя на постепенното духовно развитие. И доброволно или чрез страдания всеки ще постигне своята цел – сливането с Бога.
  Из идея за размишление За сливането, 19-ти ноември 1993г.
  Значи, не искай да разбереш Бога. Може да поискаш да се слееш с Него и Той ще реши доколко да се слееш. Но не искай да го разбереш. Искай единство, искай сливане. Това става чрез любовта. Значи, с Неговата Любов трябва да искаш да се слееш. И тогава няма да имаш зло в себе си. Това означава няма да имаш смърт.
  Из лекция Бог и дявола, изнесена на 2 юли 2002г.
  Има два вида сливане: едното е тотално разтваряне - постигнали са го много кабалисти, Посветени и Учители - при което никога не се връщаш, а се превръщаш в Универсална Светлина завинаги. Другото тотално сливане: Запазваш своя Дух и след време се връщаш, за да помагаш на други светове, което аз го смятам за много по-благородно, но и двете са на високо ниво и двете неща са благословени, но по този въпрос по-рядко ще говорим, защото той принадлежи на бъдещето, а сега имаме да решаваме по други въпроси.
  Из идея за размишление Тайната на молитвата, 7 септември 1999г.
  Важна идея за мъжа и жената, двете страни в човека: от сливането им зависи истинското разбиране, защото Бог е съчетал двата принципа в човека – душата и Духа, в по-ниско поле – умът и сърцето – и човек не трябва да ги разлъчва, а да ги хармонизира. В човека трябва да пулсират двата принципа – и Любовта, и Мъдростта. Тогава будността ще бъде техен пазител.
  Из лекция Евангелие на Марко, изнесена на 14 май 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сливането" ...