ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Слабостите

  Слабостите в човека са живи същества и тяхната цел е да направи човека свой роб, своя храна. Науките и религиите не могат да помогнат за справянето с тези същества, наречени слабости и пороци. Тук е необходима друга наука и тук владее Окултната наука. Изостаналата наука измисля един термин - "привички" и с този смешен термин мисли, че въпросът е решен.

  Слабостите са вселени духовни същества, защото е нямало светлина насреща, имало е тъмнина и имало е отворена врата.

  В борбата със слабостите обикновената воля не върши никаква работа и затова, и учените, и религиозните са затънали, заедно със своето знание и със своята вяра. 

  В Чистите желания слабостите умират, защото Чистите желания са свързани със скоростта на Светлината. При Чистите желания слабостите не могат да ви хванат. Това означава, че скоростта на Светлината отстранява всички слабости и означава още, че да имаш слабости или да нямаш слабости това зависи от твоите собствени желания. Значи ти си изборът и ти си този, който привлича скоростта на Светлината или мрака.
  Из книгата Път Безкраен
  На всички, които са имали слабости и желания, Сатана им е дал да пият от чашата на заблуждението, от чашата на забвението. Така човекът е бил захвърлен в астралното човечество и по-късно в сгъстеното, земното човечество.
  Из лекция Второто същество Луцифер, изнесена на 3 юни 2008г.
  Когато човекът има силни слабости, не обикновени, а силни слабости, демоните го населяват и използват тези слабости за своите цели.
  Из идея за размишление Демоните, 7 юли 2009г.
  Виждаш колко е ненужно да се бориш със слабостите, когато се бориш, да не говорим, че те се увеличават. Няма нужда да се бориш, просто увеличавай любовта в себе си. Увеличавай светлината, те ще отпаднат. Поначало те не съществуват, но трябва да отпаднат. Във външният свят донякъде съществуват, но трябва да отпаднат.
  Из лекция За Предаността, изнесена на 6 ноември 2011г.
  Който няма отношение към Истината, в него бавно израстват тъмните сили и Дяволът – той няма избор. Слабостите са енергии, а Чистотата е сила. Не е лесно да се овладее Дяволът, защото Чистият Път е много дълъг.
  Из лекция Дяволът, изнесена на 7 октомври 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Слабостите" ...