Книги

default

Сияещият Зикр, книга първа

Предговор:
Щом правиш зикр, Бог се е посветил на тебе и ти Му се посвети.
Даден ти е зикр, защото Бог те люби.
Ако си в Единство с Бога, Бог ще прави в тебе могъщия зикр.
Стани верен на зикр и ще бъдеш верен на Бога.
Зикр се заражда, когато Бог е дошъл в тебе, когато е влязъл.
Зикр постепенно те вкоренява в Бога и постепенно те изважда от света.
Зикр ще направи кръвта ти Божия Сила.
Зикр образува онази Увереност, с която се пронизва тъмнината.
Чрез зикр създаваме сърдечната си връзка с Бога.
Зикр е Живото Време в твоя живот.
Зикр ни очиства от самите нас.
Ти правиш зикр, защото зикр е изречен от Бога в твоето сърце.
Зикр е сливане на Същности – Божията и човешката.
Зикр пресътворява твоята имунна система.
Зикр – усърдният зикр – е Тотално унищожение на злото в следващите прераждания.
Там, където няма зикр, илюзията се увеличава.
Нямам нищо друго в сърцето си освен Бог, но не всеки може да ме види.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдържание:

Предговор    5
Зикр е учителят    9
Суфи учителите за зикр    30
Зикр – ключът към спасението    54
Истинският зикр    75
Могъщото оръжие на Божието Име в различните учения    104
Зикр и изцелението    115
Исми Ахзам – Най-Великото Име на Бога    122
Зикри с Имена на Бога    141
Сияещият зикр    153