Книги

default

Лекции Том 15: Сияещата мъдрост - 2004 г.


Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдържание:
 
6.04.2004г
 
лекция:
ДАО.
идея за размишление:
Знание и мъдрост.
лекция:
ДЗЕН.
идея за размишление:
Що е истинска концентрация.
лекция:
Що е истинска медитация (въведение).
идея за размишление:
Децата за Бога
.
4.05.2004г
 
лекция:
Мер кхет – Пирамидите.
идея за размишление:
Зрънца от Свещената наука. (Египетска астрология)
лекция:
Шешет анх – Сфинксът.
идея за размишление:
Учителят за спасението.
лекция:
Що е истинска медитация? (продължение)
идея за размишление:
Децата (продължение)
.
1.06.2004г
 
лекция:
Десятъкът и парите.
идея за размишление:
Разчупване на проклятия.
лекция:
Десятъкът и парите.
идея за размишление:
Разчупване на проклятия.
лекция:
Децата.
идея за размишление:
Английските некролози.
..
6.07.2004г
 
лекция:
Окултната мъдрост на Атлантида.
идея за размишление:
Любов към Истината.
лекция:
Демоните и разчупването.
идея за размишление:
Мисловното лечение.
лекция:
Тайнството, наречено НУН.
идея за размишление:
Азира.
.
3.08.2004г
 
лекция:
Окултната мъдрост на Толтеките.
идея за размишление:
Важни формули.
лекция:
Дървото на изцелението.
идея за размишление:
Исихастите (безмълвници).
лекция:
Дървото на изцелението.
идея за размишление:
Някои важни неща от Учителя.
.
7.09.2004г
 
лекция:
Атлантида и толтеките.
идея за размишление:
Що е това истинско настроение.
лекция:
Атлантида и толтеките.
идея за размишление:
За цветята.
лекция:
Дървото на изцелението.
идея за размишление:
Древната наука – Кабала.
.
5.10.2004г
 
лекция:
Атлантида и толтеките.
идея за размишление:
Възлюби.
лекция:
Трите внимания на война.
идея за размишление:
За бурята и Христос.
лекция:
Дървото на изцелението.
идея за размишление:
Десетте Божи заповеди.
.
2.11.2004г
 
лекция:
Атлантида и толтеките.
идея за размишление:
Тламатини.
лекция:
Суфи.
идея за размишление:
Дионисий.
лекция:
Тот (Техути) или египетската мъдрост.
идея за размишление:
АУМЪ – една дума от праезика.
.
7.12.2004г
 
лекция:
Трите внимания на воина.
идея за размишление:
Скритата реалност.
идея за размишление:
За кармата.
лекция:
ДАО – думи на простотата.
идея за размишление:
Грехопадението според толтеките.
идея за размишление:
Здраве и болест.
лекция:
Дзен.
идея за размишление:
За буквата „А”.
идея за размишление:
Мона Лиза.
идея за размишление:
Огънят.