ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Синовството

  Плътното, което не е синовство живее в това, което се нарича „свят“. А синовството, т.е. Духът, живее във Свръхсвят, отвъд плътното, отвъд света.
  Из лекция Василид, изнесена на 2-ри август 2011г.
  Христос е явното Синовство. Учителя също е казал "Аз и Отец ми - Едно сме." Той е скритата същност на Бога. Но и двамата...Те са Слово. Самото Слово е Спасителят. Това е, което...Хората мислят, че някой...Самото Слово! Затова Учителя на едно място казва: "Не търсете спасител, то е Словото. Словото е Бог.
  Из интервю за Портал12
  Синовството, единствено е – Този Вътрешен Възход, когато имаш правото да кажеш: „Отца Ми“
  Да. Синовство означава – нашето Изначално Естество. Няма нищо чудно, нищо…
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Синовството" ...