ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Св. Йоан Рилски

  Ако ви разкажа тука неща и за Кирил и Методий, и за Иван Рилски – ще се хванете за главата, но засега ще замълча. Разбира се, те са в Чистотата, но не са в Мъдростта. Мъдростта е друг Път, Тесен Път. Тяхната Чистота докосва леко Мъдростта, но е далече от Мъдростта.
  Из идея за размишление Гносисът за Истината, 2-ри август 2016г.
  Сещам се само за малко, и за нещо друго: Иван Рилски, който е брат с Боян, но от друг баща... значи Боян е син на цар Симеон. Те са били родни братя от минали прераждания и много близки. Но какво искам да кажа, в случая друго: Боян казва на Иван Рилски, понеже Иван много го е обичал и много го е слушал, той е знаел за дълбочината на Боян. Боян му казва: Иване, църквата е мъртвило; дворецът е мъртвило; светът е мъртвило. Разцветът е в пустинята, разцвета е в гората.

  И Иван само това чакал, защото знаел, че е така. Той тръгва по повеля на Боян и по-късно основава Рилския манастир в името на истинското християнство, но както знаете, много трудно се получава истинско християнство, когато няма хора. Когато има мечтатели, нищо не става; когато има отдадени... Но догодина ще говорим за богомилите.
  Из идея за размишление Юда и Христос, 2 ноември 2009г.
  Спомням си за Иван Рилски – след време ще ви разкажа – спи на една скала много години, в пещери, от време на време се отчайва, казва: „Дали Дяволът не ме води в пътя? Дали да се върна?“. Идва брат му, намира го в гората и му казва: „Най-хубавите моми в селото те чакат, особено там една комшийка“. Той се разплаква, насълзява се, но нищо не казва. Брат му продължава: „Ти не идваш, там имаш ученик, който също те чака“. Пак се разплаква и нищо не казва. Заминава брат му. И след време, по-късно разбира, че това е свят човек. Иван Рилски само му казва: „Такъв е Божият Път“. Спокойно, искрено и т.н. – но след време ще ви разкажа с подробности. Защото винаги се минава през големи мъчения – така узрява Бог, така е узрял в него.
  Из идея за размишление Ал Халладж, 5 август 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Св. Йоан Рилски" ...