Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Свободата

  Много хора са свободни външно, но вътрешно са роби. Техните мисли и чувства ги лишават от свободата. Когато човек има истински стремеж, грешките водят към поука и светлина, което означава освобождение.

  Който не е свободен, той не може да служи на Бога. Той служи на други божества. Да постигнеш свобода, означава да решиш въпроса на живота си. Да постигнеш свобода, означава да постигнеш Духа на Истината.

  Качествата, които освобождават човека, не могат да се развиват без нашите врагове и без изпитанията. Благодарение на тях вие прогресирате и постигате освобождение. Само, който постигне контрол, има право да бъде свободен. Всички светове, които са ограничени, са от лъжата и смъртта. Истинският живот е без ограничение, живот на свободата, на Абсолютната Разумност.

  „Познай себе си!” е законът за освобождението. Постоянството е законът за освобождението – това е постоянен контакт с Бога. Който греши по отношение на Истината, губи своята свобода.”
  Как можете да постигнете освобождение от страданията? – Чрез благодарност

  Волята в човека – това е висшият Дух, а Той живее в свобода и независимост. Свободата изисква пълна власт над астрала. Бог живее вътре в нас и иска да Му дадем условия. Бог иска да Се освободи вътре в нас, да бъде свободен.
  Лекция, държана на 04.10.1991г. – Варна