ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Свободата

  Много хора са свободни външно, но вътрешно са роби. Техните мисли и чувства ги лишават от свободата. Когато човек има истински стремеж, грешките водят към поука и светлина, което означава освобождение.

  Който не е свободен, той не може да служи на Бога. Той служи на други божества. Да постигнеш свобода, означава да решиш въпроса на живота си. Да постигнеш свобода, означава да постигнеш Духа на Истината.

  Качествата, които освобождават човека, не могат да се развиват без нашите врагове и без изпитанията. Благодарение на тях вие прогресирате и постигате освобождение. Само, който постигне контрол, има право да бъде свободен. Всички светове, които са ограничени, са от лъжата и смъртта. Истинският живот е без ограничение, живот на свободата, на Абсолютната Разумност.

  „Познай себе си!” е законът за освобождението. Постоянството е законът за освобождението – това е постоянен контакт с Бога. Който греши по отношение на Истината, губи своята свобода.”
  Как можете да постигнете освобождение от страданията? – Чрез благодарност

  Волята в човека – това е висшият Дух, а Той живее в свобода и независимост. Свободата изисква пълна власт над астрала. Бог живее вътре в нас и иска да Му дадем условия. Бог иска да Се освободи вътре в нас, да бъде свободен.
  Лекция, държана на 04.10.1991г. – Варна
  Свободата изразява най-могъщата същност в битието. Там, където има могъщество, има и свобода.

  Бог е дал свобода и всичко лошо, което се е случило в човешкия живот, е по вина на човека, който е злоупотребил със свободата си. Злоупотребата със свободата винаги води до ограничения и робство.

  Свободата е царство на Първичния живот. Истинска свобода има само в Духа.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
  Свобода получават само тези, които се свързват с Бога.

  Истинската свобода е Божествено посвещение, разтваряне и сливане с Духа. Свободата е най-голямото богатство, защото чрез свободата Духът влиза във Вечността.
  Свободата извън Бога е една илюзия (закон на невежество, робство). Вашата свобода зависи от степента, на която се намирате в еволюцията.

  Да постигнеш свободата, означава да разрешиш въпросите на живота си. Да постигнеш свободата, означава да постигнеш Духа на Истината. Всички духовни хора, които се занимават само със своята свобода, падат в грешки, те са извън Любовта.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Свободата" ...