ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Свещеното

  Свещеното дава способността да виждаме в незримото. Само чистият и свещен човек носи в себе си истинската същност на цивилизацията. Истинският живот започва и завършва със свещеното,

  За да живееш, трябва да познаваш свещеното. Нашият живот е изпълнен с усета за свещеното. Човекът на свещеното стои над ежедневните неща — една мярка.
  Из лекция Свещеното, изнесена на 5-ти октомври 2010г.
  Само в свещеното се сбъдва всичко. Свещеното дава право да проникваш във вътрешни неща. Силата, която излиза от свещеното, животвори. Свещеното е нещо, в което тайната на живота може да стане зрима, видима.

  Който има свещена почит към нещата, постига собствения си дух.

  Ако нямаш свещеното, ти си лишен от път.
  Из лекция Свещеното, изнесена на 5-ти октомври 2010г.
  Когато обикнеш свещеното над всичко, случва се правилното.

  Когато обичаш свещеното, духовете те учат как да постъпваш със себе си. Те те учат на правилни отношения към себе си.

  Когато обикнеш свещеното, светлина проник ва в сърцето ти и го ръководи. И ако светлина ръководи сърцето ти, значи свещеното те е приело.
  Из лекция Свещеното, изнесена на 5-ти октомври 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Свещеното" ...