Книги

default

Лекции Том 08: Свещени разбирания - 1997 г.

Предговор:
Предаността е, която открива Пътя към Свещеното.
За връзка с Бога, трябва да си Свещен и Смирен.
Човекът на Свещеното държи невъзможното в ръцете си и ако Господ му позволи, то се случва.
Свещеното Сърце чува Неизреченото Слово.
Свещеното носи Мъдрост, а не информация. Свещеното е Дух и Реалност.
Свещеното е Истина, а не религия.
Свещеното е Благодат само по себе си – то не се нуждае от друга Благодат.
Свещеният живот е Божий Дар. Тук Бог ти е позволил да изживееш нещо от Него.
Свещеното в нас е малката обетована земя; Божественото в нас е голямата обетована земя.
Свещеното не следва религията; Свещеното следва Истината.
Само Свещеното има сила да извърши промяна.
Когато влезеш дълбоко в Свещеното, откриваш Тайната на обикновените неща.
Свещеният живот е лекарството за тялото.
Свещеното Сърце е Божие Царство; човешкото сърце е джунгла.
Който е преживял Бога, не е учен, не е религиозен, не е философ. Който е преживял Бога, е Свещен и Божествен човек.
Покоят е Свещен, а не умствен.
Покоят е лекарство и лечение.
Който се е посветил на Бога, ще Го създаде в себе си.
Свещеномъдрият не поражда нито добро, нито зло – а само Дълбина.
Истинският човек не зависи от света, звездите и планетата, а от своята Божественост.
Свещеното превърна кръста и Голгота в Слънце.
Най-голямото чудо в света е Свещеното Сърце. Вселената е по-бедна от това Сърце.
Елеазар Хараш, юни 2020 г.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Съдържание:
9.04.1997г
идея за размишление:
ГОЛЯМАТА ЦЕНА
лекция:
ЕТЕРНИЯТ СВЯТ
идея за размишление
СЕБЕПОЗНАНИЕТО
23.04.1997г
идея за размишление:
РАЗБИРАНЕТО
лекция:
ТАЙНИЯТ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА
идея за размишление
ВЕЛИКОТО УЧЕНИЕ
7.05.1997г
идея за размишление:
ВЪТРЕШНИ ЗАКОНИ
лекция:
ПРОЯВЕНИЯТ БОГ
идея за размишление:
ДОКОСВАНЕ
21.05.1997г
идея за размишление:
ПОСОКА НА ВОЛЯТА
лекция:
ПРОЯВЕНИЯТ БОГ
идея за размишление:
ЛЮБОВТА
4.06.1997г
идея за размишление:
НЕОСВЕТЕНАТА ЗЕМЯ
лекция:
ДРУИДИТЕ – ЕДИН КЛОН НА БЯЛОТО БРАТСТВО
идея за размишление:
ЗА БУКВАТА "У" В ДУМАТА "УЧИТЕЛЯ"
18.06.1997г
идея за размишление:
ТЪРПЕНИЕТО
лекция:
НЕБЕСНАТА КОЛЕСНИЦА
идея за размишление:
ДУШАТА И ТЯЛОТО
.
2.07.1997г
идея за размишление:
БОЖИЯТ ГЛАС
лекция:
НЕБЕСНАТА КОЛЕСНИЦА (продължение)
идея за размишление:
ОТВОРЕНАТА ВРАТА
16.07.1997г
идея за размишление:
ВЕЛИЧИЕТО НА БОГА
лекция:
ДРУИДИТЕ - ЕДИН КЛОН НА БЯЛОТО БРАТСТВО (продължение)
идея за размишление:
РАЗБИРАНЕТО
30.07.1997г
идея за размишление:
ВЕЧНОСТ И ВРЕМЕ
лекция:
АВИР (ЕТЕР)
идея за размишление:
СИЛАТА НА СВЕТЛИНАТА И НЕЙНАТА ЦЕЛ
13.08.1997г
идея за размишление:
СВОБОДНИЯТ ИЗБОР
лекция:
ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО
идея за размишление:
ВОДАТА
27.08.1997г
идея за размишление:
ВЯРВАЙ В ЖИВОТА И В НЕГОВИТЕ ОПАСНОСТИ
лекция:
ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО
идея за размишление:
ИСТИННОТО
10.09.1997г
идея за размишление:
ТЪНКОТО И ДЪЛБОКОТО
лекция:
ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО (продължение)
идея за размишление:
МИСЛИТЕЛЯТ
24.09.1997г
идея за размишление:
ПОСТОЯНСТВОТО
лекция:
ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО (продължение)
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА ДЕЛФИНИТЕ
8.10.1997г
идея за размишление:
ЗА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ ЦВЯТ
лекция:
ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО (продължение)
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА ДЕЛФИНИТЕ (продължение)
22.10.1997г
идея за размишление:
ПОКОЯТ И ДВИЖЕНИЕТО
лекция:
ДАОСКОТО СЪРЦЕ
идея за размишление:
ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ДЕЛФИНИТЕ
5.11.1997г
идея за размишление:
ПЧЕЛАТА
лекция:
ВЕЛИКИЯТ ПЪТ
идея за размишление:
ПЧЕЛАТА (продължение)
идея за размишление:
ДАО Е ОКОТО
лекция:
ВЕЛИКИЯТ ПЪТ (продължение)
идея за размишление:
ПОКОЯТ
3.12.1997г
идея за размишление:
КОНЯ
лекция:
ВЕЛИКИЯТ ПЪТ (продължение)
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА ЗЛОТО
идея за размишление:
ДЪЛБОКОТО
лекция:
ВЕЛИКИЯТ ПЪТ (продължение)
идея за размишление:
ДАОСКОТО СЪРЦЕ
идея за размишление:
СИНЪТ БОЖИ СПОРЕД ДАОСИТЕ