ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Светлината

  Светлината е един жив Дух, който слиза от Слънцето и има директна връзка с нашия Дух.

  Светлината, която ни изпраща Слънцето, е неговата кръв и само благодарение на тази кръв ние имаме живота. Нашите мисли са лъчи на това Слънце, което е нашият Дух.
   
  Из лекция Преданост и жертва, изнесена на 16 октомври 1992г.
  За да живееш в светлината, всяко зло и всички слабости трябва да изгорят в тебе. Там, където работи умът, няма чисто съзнание, няма чиста светлина. Противоречията са свързани с ума и най-голямото противоречие е дълбок сън. Духовната светлина е свър- зана с тънката енергия. Тя пряко осветява плътните клетки, понеже чрез пречистването те са станали по-префинени.
  Из идея за размишление Светлината, 6 ноември 1992г.
  Да се пречистят мислите, означава да се пречистят духовете. Така светлината се ражда в Словото и човек вижда чрез светлината на Словото. Който има светлина в себе си, може да се вглъби и да черпи от Божествената Мъдрост, но който не е познал себе си, влиза в своя астрал и получава неговите съвети.
  Из идея за размишление Светлината, 6 ноември 1992г.
  Любовта е Несътвореното и затова тя държи в себе си ключа на Светлината. Значи, само по ней- ния път можем да тръгнем към Светлината. Защото наистина, ако един Мъдрец няма Любов, неговата Мъдрост ще се изгуби.
  Из лекция Несътвореното, изнесена на 12 април 1996г.
  В света винаги има борба и ако сте ученик, тъмните сили ще ви атакуват, за да растете в Светлина. Ако сте на страната на злото и мрака, тогава светлината ще ви атакува, докато се пробудите или изчезнете в хаоса.
  Из лекция Символът на пещерата, изнесена на 25 декември 1996г.
  Хаосът става тялото на Вселената, а етерът става Душа. А Духът работи с тези две Същности. Хаосът, чрез съчетанието си с Духа, доби усет, засия и така се роди Първородният, т.е. Светлината. Това означава, че Светлината е родена чрез хаоса и точно затова Христос мина през разпятието, за да може да се роди отново от хаоса, и да заблести с нова, по- висша Светлина – това беше задължително, това беше необходимо.
  Из лекция Проявеният Бог, изнесена на 7 май 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Светлината" ...