ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сведенборг

  Това е човек със скромност, спокойствие и почтеност. Бил е голям учен, но при среща с Бога и Невидимия свят, изоставя общоприетата наука и се отдава на т.н. Свещена наука, която е нещо съвсем друго. Той се е отдал на наука, която прекрачва времето и пространството, и затова неговото време не го е разбрало. Той беше допуснат в истинското знание на по-вътрешен план, т.е. в Духовността.

  Притежавал е Небесното спокойствие на своята велика Душа. Дадено му е било да пребивава и в двата свята. Разбира се, бил отречен от Църквата. Ако не беше отречен щеше да е чудо, точно така: трябва да е отречен, но това се знае и се очаква. Даже щеше да е много чудно, ако не беше отречен, щеше да има нещо нередно.
  Из лекция изнесена на 4-и август 2015 г.
  Само любовта е реална и само любовта дава реални очи, включително и за други светове. Такъв е и Сведенборг, който е странствал, който е разбрал много тайни и на Библията и други тайни на живота. Щом не виждаш Бога, ще обикнеш разочарованието и нещастието. Това е неизбежно. Щом не обичаш Бога не го виждаш. Щом не го виждаш, ще започнеш да виждаш разочарованието, нещастието, проблемите, трудностите и т.н. а има проблеми които се справят с хората, разрушават ги. Докато за други хора тези проблеми са играчка, освен че се справят с тях, те усилват и любовта си, и волята си, и мъдростта си, и опита си и т.н. и т.н.
  Из лекция Сведенборг, изнесена на 4 септември 2001г.
  Отлъчени са и Якоб Бьоме, и Майстер Егхарт, и Сведенборг - това са все отлъчени хора от църквата, защото са се отдали изцяло на истината.
  Из идея за размишление Исаак Лурия, 1 юли 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сведенборг" ...