Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Сведенборг

    Това е човек със скромност, спокойствие и почтеност. Бил е голям учен, но при среща с Бога и Невидимия свят, изоставя общоприетата наука и се отдава на т.н. Свещена наука, която е нещо съвсем друго. Той се е отдал на наука, която прекрачва времето и пространството, и затова неговото време не го е разбрало. Той беше допуснат в истинското знание на по-вътрешен план, т.е. в Духовността.

    Притежавал е Небесното спокойствие на своята велика Душа. Дадено му е било да пребивава и в двата свята. Разбира се, бил отречен от Църквата. Ако не беше отречен щеше да е чудо, точно така: трябва да е отречен, но това се знае и се очаква. Даже щеше да е много чудно, ако не беше отречен, щеше да има нещо нередно.
    Из лекция изнесена на 4-и август 2015 г.