ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Самоубийството

  Самоубийците в другият свят са много жалки призраци. Самоубийството е бягство от физическото тяло и вкореняване в астралното тяло и там виждаш, че си жив, обаче виждаш, че си изпуснал развитието и живота и ще трябва да чакаш дълго време - подходящи родители…Самоубийството е свързано с тежко и болезнено его.

  Самоубийството лишава човека да поправи старото сторено зло - другата беля. Той бяга, а не осмисля. - Който бяга от живота, той не осмисля живота си. Пак ще се преражда, за да го осмисля. - Само, че другият свят, не е бягство за тях. Там ги очакват страдания във вид на кошмари, нови прераждания - което, означава, че бягство няма.

  Самоубийството е неестествено и то е силна връзка с паднали духове. Много от самоубийците са нормални, чувствителни, даже съм срещал фини хора. Но те са създали връзка със силни паразити - много силни. Който честно и продължително търси Бога, ако почне от тоз момент да тръгне - честно и продължително да търси Бога с молитви, той ще получи помощ от Бога. Няма прошка. Онези Бог ще ги направи слаби. Ако Бог ти изпрати едно тежко страдание и ако ти се молиш на Бога или те изпитва Бог, като търпение, като смирение, и Бог като види, че Ти го приемаш със смирение, с благодарност туй страдание, ще каже Бог на тези същества, които правят препятствието: Той Ме позна. Свободни сте!

  Значи, неуспешният опит за самоубийство, има такива неуспешни, се оказва много важен опит и подадена от свише Невидима Ръка. Това е Подадена Ръка за развитие. Неуспешното самоубийство може да създаде нов подтик и съвсем нов път в живота и това да се окаже такава красота, която целият живот при други хора...

  Самоубийството е бягство от света, но не от себе си. Самоубийството е търсене на Свобода от тягостния свят на ума. - Това е твоят ум, който е влязъл в света. Това е неовладяният ум. Понякога, човек се нуждае от неуспешен опит за самоубийство, за да оцени живота. Защото той, така течейки живота, той не може да го оцени. И при неуспешният опит тръгва, почва да се моли, да усилва стремежът си към Бог, да чете - знам такива хора. Много им се радвам. Усетиха Подадената Ръка. Но не може навсякъде тоз метод, нали.
  Из интервю за самоубийствата, наркотиците и алкохола, 11.10.2019
  Злото само` на себе си е враг – то е саморазрушение. За да се самоубиеш, трябва да имаш силен, дяволски елемент в себе си. Не може Ангел (или чистият човек) да се самоубие. Ако самоубийството е заради любов – това показва нечиста и егоистична любов; непознаване на Божествените закони. Когато хората умират, те влизат в душата на любещите ги.
  Из лекция Добро и зло, изнесена на 15 ноември 1991г.
  Този, който се е самоубил, се изражда – превръща се в животно. Деградира в животинското царство, за да не чувства така мъките на човешкото тяло. (Връ- ща се назад, понеже не е оценил Дара на Живота.)
  Из лекция Важни неща от Учителя, 3 декември 2014г.
  Ако самоубийството е заради любов - това показва нечиста и егоистична любов; непознаване на Божествените закони. Когато хората умират, те влизат в душата на любещите ги. Тези, които желаят зло на другите угасват. Ние винаги излъчваме това, в което вярваме. Ако сте лоши, не можете да попречите на лошите мисли да се излъчват от вас. Тези, които мразят враговете си и се надяват на тяхната гибел, сами попадат в гибел. Тези, които имат нечисти стремежи, губят свободата си и се изтощават в противоречията на живота. Енергията, която изтича от грешките и недостатъците, става капитал на Черното Братство. Така злото става силно.
  из лекция измнесена на 15.11.1991
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Самоубийството" ...