ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Самотата

  Самотата е болест на егото и болест на ума. Тя разяжда, разяжда човека. А който не търси Истината малко или много ще бъде разяждан. Такъв е законът.
  Из лекция Телата, изнесена на 4-ти септември 2009г.
  Тука само трябва да ви загатна, че уединението няма нищо общо със самотата; то разрушава самотата. Казвал съм и преди: думата „уединение” означава да отидеш у Единния, Единния Бог и няма там въобще такава идея за самота. Самотата е за нечистото съзнание: то може да живее сред куп хора и пак да е самотно, защото самотата е въпрос на егото.
  Из лекция Мерлин, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Силата на истинския стремеж се изпитва в пустинята (самотата). Самотата може да се сгъсти много от Черното Братство. Ако стремежът е истински, той ще преодолее пустинята. Истинският стремеж пронизва тъмнината. Това е силата на Духа, това е пътят на ученика.
  Из лекция Стремежът, изнесена на 7 февруари 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Самотата" ...