ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Рила

  За учениците: Ако отидеш на Рила и се усамотиш на четвъртото езеро, в теб ще настане една тишина. Тази тишина не е истинска, тя е чужда. Това е тишината на Рила, на четвъртото езеро, тя е взета на заем. Тя не е твоя. При това положение ти си зависим от Рила и от четвъртото езеро. Който е зависим от това, не може да познае Духа. Това означава, че трябва да имаш изработена в себе си своя тишина. Тогава няма да имаш желание да бягаш от света. Защото щом си зависим, ти ставаш уязвим.
  Из лекция държана на 22 април 1994 г., Варна
  Без Тишината човек никога не може да придобие покой. Това означава, че без Тишината човек никога не може да бъде цялостен, пълнотата е скрита в Тишината. Не казвам да ходите на Рила, за да намерите Тишина, защото Рила е вътре във вас. Ако имате някой много шумен комшия, аз имам един, кръстил съм го Вечния ремонт, музика, досега не съм му направил и най-малката забележка. Просто го обикнах, защото го превърнах в музика. Неуморен човек, понякога и нощем в три часа..., няма проблеми. Никога няма да му направя и една капка забележка, защото той свири, той там живее, просто той живее в ремонта, това е начин на живот.
  Из лекция Дзен, изнесена на 6 април 2004г.
  За малко само се отклоних: на Рила има един братски живот, много приятен с паневритмията, знаете го, обаче после оставаш сам. Има един друг, духовен живот – в него трябва да докажеш нещо, после има един Божествен живот, там вече трябва да спечелиш доверието на Учителя. Така че, братският живот няма да ти помогне. Той ще те радва, ще те утешава, той е нещо като загадката – много приятно нещо, даже ангелска супа има. Даже някои хора искаха, защото е много приятна супата и така нататък, ... но това няма да ги спаси.
  Из идея за размишление Древният метод, 2 декември 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Рила" ...