ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Религиите

  Каквито и да са религиите, те имат една есенция до която трябва да се домогнат. Това е именно Любовта, науката за живота. Това е науката, чрез която се придобива живот. Любовта измества времето и разкрива Вечността. Това е нейната сила. Тя може да измести времето във всеки миг в който пожелае и да разкрие Вечността.
  Из идея за размишление За същественото, 1 август 2000г.
  Ум, знания, науки, религии не постигат същността. Това, което постига същността, т.е. Бога, е любов към Бога.
  Из идея за размишление Любов към Бога, 6 май 2008г.
  Религията е човешко дело, тя не е създадена от Бога. Когато Бог създаде света, нямаше никаква религия. Религията се яви в света, когато дой де дяволът. Аз казах скоро в Русе и в Бургас: много хора има религиозни, но не са духовни — това е техният проблем. Религиозни са, но нямат нищо общо с чистата духовност.
  Из лекция Мъдростта на Учителя, изнесена на 7 юни 2011г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Религиите" ...