ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Ревността

  Ревността е второ измерение, чисто животински свят, докато жертвата е от шесто измерение - съвсем друг път, съвсем други разкрития, съвсем други неща.
  Из идея за размишление За удоволствията, 1 юни 1999г.
  Защото Сатана е много ревностен, много държи на Бога. Ако Бог държи на Бога повече от Сатана, ако има по-голяма ревност, това се случва при истинската Любов. Не при човешката любов, не при полудуховната любов, даже не и при духовната Любов.
  Из идея за размишление Сатана, 7 юли 2009г.
  Понеже Иблис има голяма любов към Бога, в предните лекции говорихме, а и след време ще става на въпрос, той се е превърнал в страж, наречен още както казах пазача на прага. Поради тази голяма любов има и в известен смисъл свещена ревност, и той пуска само тези, които имат любов към Истината, да го постигнат.
  Из лекция Иблис - тайният живот на Сатана, изнесена на 3 октомври 2000г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Ревността" ...