ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Реалността

  Реалността на Бога е толкова дълбока, че нито Луцифер, нито демоните, нито Боговете – не говорим за Ангелите! – нито Боговете я познават. Те също не знаят Неговия Замисъл. Бог, от най-голямото зло, може да изкара добро.
  Из лекция Афоризми за злото, изнесена на 7 май 2019г.
  Никой няма право да пита как може да намери реалността, реалността на нещата. Защото който искрено търси тази реалност, той никога не пита как и къде да я намери. Тя го намира. Тази реалност сама го намира.
  Из лекция За същината, изнесена на 4 юли 2000г.
  Нищото е по-реално от човека, защото човекът изчезва, търпи много промени, а Нищото е абсолютно и вечно. Именно в него се намира великата пълнота на живота. Макар че тази дума плаши много хора, тя е великата реалност.
  Из идея за размишление Върховната чакра, 6 юни 2000г.

  Наистина, когато навлезеш в сферата на Нищото, ти не можеш вече да търсиш смисъла на живота, защото вече си в Абсолютната Реалност. Това означава, че смисълът на живота се търси само тогава, когато си извън реалността. А когато си в реалността, ти изживяваш Бога и тогава е напълно безсмислено да търсиш нещо друго.

  Из идея за размишление За буквата "У" в думата Учителя, 4 юни 1997г.
  Когато очите са пълни със знания и вярвания, те изгубват способността да виждат реалността, защото те са препълнени и в тях няма място за реалността. Това означава, че Великата Реалност не е знание. Колкото повече знания има човек, толкова повече се отдалечава от реалността. Тайната на Небитието не е свързана, не е сродна със знанието.
  Из идея за размишление Малката тайна на търпението, 5 май 1998г.
  Реалността и истината се случват в осъзнатата жертва. Там егото умира напълно, не донякъде – напълно.
  Из лекция Богомилството, изнесена на 1 ноември 2011г.
  Имаш ли Любов, т.е. Бог в себе си, тогава и самият Бог ще те види, защото Любовта е Негова, защото Любовта вижда себе си. Той е реалността, а библията е само малък откъс, отломък, пътечка.
  Из лекция Окултната библия, изнесена на 2 юли 2013г.
  За да отидеш при Бога, трябва да си Го образувал в себе си; за да отидеш в реалността, трябва да си я образувал в себе си – това е древното правило, древното изискване.
  Из лекция Бог, изнесена на 1 април 2014г.
  Човекът на лъжата никога не постига Реалността.
  Из идея за размишление Лъжата, 7 октомври 2014г.
  Който търси Реалността по своя път, неизбежно ще срещне по пътя си Суфи – защото Суфи е врата към Реалността.
  Из лекция Суфи, изнесена на 5 юли 2016г.
  Търси Реалността, а не знанието – първа е Реалността. Първо трябва да познаеш Бога, а после трябва да имаш знание за Него.
  Из идея за размишление Още за Бог и медитацията, 4 октомври 2016г.
  Битието ­ това е външната реалност. Небитието ­ е вътрешната реалност. Докато Абсолюта е Нищото, извън тези две граници. Той не е нито външна реалност, нито вътрешна.
  Из идея за размишление За Абсолюта, 4 юли 2000г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Реалността" ...