ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Расите

  Съществуват седем коренни раси и всяка раса има седем подраси. Това е основният момент. Това означава, че окултната еволюция на цялото човечество и на световете се развива под тайнството на числото седем. След като изтекат седемте коренни раси и седемте подраси ще се завърши един грандиозен Божествен план, който е свързан с тайнството на числото седем.
   
  Из лекция Окултната история на Атлантида, 6 април 1999г.
  Първата коренна раса е известна като Всемирното Бяло Братство. Това е абсолютната Слънчева раса, това са космическите братя, които са завършили напълно своето развитие и те са дали културата на висшите атланти, особено в третата подраса на Атлантида. После тази култура се прехвърля в Египет и после се премества в много народи. После постепенно се оттегля, защото е нямало условия за тези Бели Братя да работят така, както трябва. Но при някои случаи те наистина са помагали много и са разкрили неща, които надминават всички науки и всички религии. Такова нещо е станало в третата подраса на Атлантида.
  Из лекция Окултната история на Атлантида, 6 април 1999г.
  Първата раса е несътворената част на човечеството. Тя е, както казах, нематериална. Тя не е външна раса, а вътрешна. Първата раса, наречена още небесните хора, са били нещо като ефирни призраци. Те са нямали собствена светлина. Те са били опит на боговете. Те били опит за началото на едно вътрешно човечество.

  И първата, и втората, и третата раса, третата някъде до около половината, са нематериални, вътрешни раси. Те са били в чисто ефирно състояние, полу-божествено. Не божествено, а полу-божествено, което означава не напълно съзнателно. Те са били повече идеи, отколкото напълно живи, съзнателни същества. Ръстът им е бил много голям. Не е за вярване, но окултната наука е категорична: около шестдесет метра, тогава. После става голямо смаляване. Около шестдесет метра призраци, нещо като сенки на Великите богове. Някакво странно отражение на боговете.

  Казано по друг начин: боговете ги излъчили и ги създавали постепенно, по свое подобие. Те били призрачни, но все пак получили нещо от мистичния Огън на боговете. Въобще пак повтарям: расите са творение на боговете, а не на Бога. Само боговете и божествата са творение на Бога, а самият Бог, както знаете, е творение на Бездната, т.е. на Върховния скрит Абсолют.
  Из лекция Първата раса - Бархишадите, изнесена на 5 август 2008г.
  Атлантида - това е Четвъртата коренна раса. Сега в момента ние живеем в Петата коренна раса и се намираме в петата подраса, което означава, че не ни очаква Шеста раса (както някои мислят), а ни очаква шеста подраса. Това ще продължи стотици хиляди години. После ни очаква седма подраса и чак тогава ще дойде Шестата коренна раса, която също ще живее стотици хиляди години. А що се отнася до Атлантида и Лемурия те са живели милиони години. В тази връзка казвам, че Лемурия е Третата коренна раса (преди Атлантида), която е живяла милиони години.
  Из лекция Окултната история на Атлантида, 6 април 1999г.
  Първо ще кажа някои неща за лемурийците. Лемурийската раса, това са били полу-хора, полу-същества с много черна кожа и много опасни. Едно от най-силните им качества се е намирало в очите, така наречената мълния, която е хипнотизирала много същества. Тази мълния се дължи, според окултната наука, на една изключително голяма, огромна и ненаситна страст. Оттам произлиза и днешната болест сифилис, както ви казах преди, като наследство. Тази страст ги е довела до много контакти с много животни и полу-зверове. В тази връзка окултната наука казва (в архивите даже е записано буквално), че в резултат на всичко това са били родени много човекообразни и маймунообразни същества, които са всъщност прародителите на всички маймуни - орангутани, шимпанзета и т.н. Това е тяхното отражение. Всичко това след време се е повторило и в Атлантида в по-малък размер.
  Из лекция Атлантида, изнесена на 7 септември 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Расите" ...