Книги

default

Разговори във времето с Елеазар Хараш

Предговор:
Словото е Пътят
Любовта към Словото е тайнство.
Словото е, което посочва и разкрива Пътя на човека.
Който натрупва правилно Словото, може да го превръща в стихия, в Божия сила, с която да помага на хората и да ги лекува.
Който не познава Словото, не умее да влиза в разговорите, нито в мълчанието. Така той се саморазрушава.
Словото разширява съзнанието.
Словото е Велик алхимик, то превръща страданията във възход.
Словото не търси религия, нито наука. Словото търси Чистотата. Словото търси Духа.
Словото не общува с ума. Словото е живот в Духа. В Духа сме вечни. В ума сме време.
Духът говори на ума, защото умът няма Път. само Духът знае Пътя.
Стремежът е страж. Стремежът е водител. Вдъхновението е тайна. Вдъхновението е Дух. Стремежът е Душа.
Казвам: Пазете се то земното мислене, то е големият грабител.
Помнете: Будността владее енергията.
Само чистият пита правилно. Въпросът е умение на Душата, а не умствени игри. Въпросът е отиване при Светлината – тогава Словото говори винаги ясно.
В Словото има много дълбини, то може да отваря врати. Що е врата? То е преход в друг свят, в друго измерение.
Помнете:
Будността е Владетел.
Нечистотата е трагедия.
Спокойствието е еволюция.
Покоят е Повелител.
Чистотата е виждане.
Разбирането е разрешение.
Случайността е Замисъл.
Лъжата е проваление.
Страхът е блокиране.
Контролът е господство.
Реално е невидимото.
Смирението е извисяване.
Вярата е крепост.
Дяволът е влияние, Бог е присъствие. Дяволът може да влияе, докато не е дошъл Бог, Божието присъствие. Влиянието е необходимост, присъствието е Реалност.
Ако човек люби враговете си, ще познае скрития Бог в тях.
Който се е посветил на Бога, се е освободил от предопределението. Той не съди, но различава.
Има нещо Велико в живота, но то първо ще те разруши, а после ще те възкреси.
Слава на Бога, че ме разруши, за да мога сега вечно да Му благодаря.
Питат ме: „Коя е най-висшата практика?“. Казвам: Имаш ли истинска Любов към Бога, ти си над всички практики. Казват ми: „Ама ти все пак практикуваш формули“. Казвам им: Не, аз практикувам само едно – Любов към Бога.
С църкви не се занимавам, за религия нямам време, свещи не паля – живея в тайната на Бога. Казвам: Любовта към Бога е повече от църква, религия и свещи. Любовта към Бога е повече от метод.
Любовта ми към Бога е безначална, дишам Безкрая – на това ме научи Учителя.
Еликсирът е Безкраят.
Душата е Богиня.
Бог е Целителят.
Търпението е Жезъл.
Съзнанието е Птицата.
Мъдростта е уединение.
Чистотата е духовност.
Смъртта е живееща.
Човечеството е хаосът.
Бог е порядъкът.
Търсенето е майсторство.
Словото е Пътят.
Едно с Бога – това е всичко.

Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Съдържание:
ЧАСТ ПЪРВА
Среща, проведена на 24.12.2003 г.......................................... 11
Среща, проведена на 23.12.2004 г.......................................... 54
Среща, проведена на 23.12.2005 г........................................ 104
Среща, проведена на 23.12.2006 г........................................ 129
Среща, проведена на 23.12.2007 г........................................ 190
Среща, проведена на 23.12.2008 г........................................ 223
 
ЧАСТ ВТОРА
Среща, проведена на 01.12.2014 г........................................ 263
Среща, проведена на 06.04.2015 г........................................ 302
Среща, проведена на 04.05.2015 г........................................ 348
 
ЧАСТ ТРЕТА
Извънредна лекция, подготвена за център SHENDAO,
изнесена на 21.01.2015 г....................................................... 399