ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Раждането

  Обикновенното раждане е от вода - т.е. сексуален живот - това е водата, течността, сексуалният живот.
  Второто раждане е от огън - т.е. от Дух. Това е раждането в единството с Истината. Тука се постига единството с Истината. Възстановява се - става въпрос за Истината в самия себе си и хармония с всеки човек, с Бога в него.
  Из идея за размишление Раждането от Дева Мария, 4 август 1998г.
  Раждането се случва поради Мистично течение на Любовта: така се раждат истинските Същества. Това е Мистично течение на Любовта на Бога, т.е. там, където Бог потече, случва се истинското Раждане. Така е потекъл Бог в Мария, така се е родил Христос – пряко. Бог няма нужда от мъжка и женска енергия, че да се ражда нещо. Много често мъжка и женска енергия се съединяват и нищо не се ражда. Друг път се ражда нещо, което не е за говорене...
  Из идея за размишление Любовта, 6 август 2019г.
  Обикновеното раждане символизира борбата, полюсите, двойствеността и всички противоположности, за които може да се сетите: щастие и нещастие, добро и зло и т.н. А второто раждане, това е човекът, който се е родил от девствената материя на единството. Това е Дева Мария. Този човек е цялостен. Той е свободен от полюсите и борбите.

  Обикновеното раждане е от ума, а той никога не може да води човека в единството. Той няма такава способност в себе си, затова на него все му трябва време да постигне нещо и все не успява.
  Из идея за размишление Раждането от Дева Мария, 4 август 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Раждането" ...