ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Радостта

  Не губете радостта си означава не губете Божественото присъствие в себе си. Ако можеш да се усмихнеш на една грешка или една опасност, ти можеш да се справиш с грешката и да се справиш с опасността, защото когато се усмихнеш, ти не си загубил връзката с Духа. Усмихни се и вярвай, за да може Духът да те научи да побеждаваш. Ако при тежко състояние успееш да направиш връзка с Извора на радостта вътре в себе си, ти си победил тежкото състояние.

  Несъкрушимата радост е качество на ученика. Тя показва, че той е над условията и е станал неразрушим. Неразрушимост - това е качество на Духа. Силата зад всичко е Духът. Радостта е за блажените. Ученикът трябва да усъвършенства радостта си, т.е. своето говорене и своето мълчание. Радостта, за която говоря идва от небесната Мъдрост, защото само тази Мъдрост разкрива духовния смисъл на нещата. Тя разкрива и какво е живота.

  Добродетелите са най - светлите духовни дрехи, в които можеш да се облечеш. На тези дрехи Духът дава неописуема радост. Тя надминава всичко земно. Добродетелите спират дейността на черната ложа. Това означава, че добродетелите са качества на висшите духовни и огнени сфери. И именно оттук идва радостта за която говоря. Тази радост ни прави граждани на небето. Тя няма нищо общо с гордостта на гордия.
  Из книгата “Древна и нова мъдрост. Лекции V том.”, 2013г
  Кой обича Бога? Този, който се радва при всички условия на живота. Именно тази постоянна радост му разкрива постепенно Тайните за Бога.

  Радостта е също учител. Откъде произлиза радостта? Радостта произлиза от Любовта. От това следва, че каквато е твоята Любов, такава е и твоята радост. Ако Любовта ти е човешка и радостта ти ще е човешка.

  Ако Любовта ти е Божествена, радостта ще е безкрайна. Радостта е слънчево хранене. Тя не е шеги и смях. Тя е чиста, слънчева вяра.
  Из книгата “Книга на въпросите, том 1”, 2004 г.
  В по-следващите лекции ще говорим за най-великата наука на света - това е - става въпрос за тайните и мистериите на молитвата. Ще говорим по-нататък и за великата наука - за радостта. Защото ако Сатана ти отнеме близките, жилището, ако ти запали колата и какво ли не, ти направи, но ако той не може да ти отнеме радостта, трябва да знаете, че той е победен. Радостта, истинската радост е качество на петото тяло - Висшата Душа. Ако той това не може да ви го отнеме, ако не може да ви отнеме радостта, всичко друго може да ви е отнел, но ако не може да ви отнеме радостта, след време нещата ще ви се върнат седмократно.
  Из идея за размишление Тайнството вяра, 3 април 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Радостта" ...