ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Раджа Йога

  Раджа Йога – означава, че самият Бог е Раджа – изтъкан от чисто Слово, чиста мисъл.
  Из лекция Закони на живота, изнесена на 10 май 1990г.
  Раджа Йога е нисша степен на Кабала – дава свобода.
  Из лекция Раджа йога, изнесена на 27 септември 1990г.
  Сам Бог е Раджа-йога – означава цар. Всичко е мисъл.
  Из лекция Третото око, изнесена на 23 август 1990г.
  Чистото Слово е есенцията на вселената. Затова се иска от нас Раджа йога – контрол на мисълта.
  Из лекция Закони на медитацията, изнесена на 23 ноември 1990г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Раджа Йога" ...