ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Работата

  Работата е огромна чест, дарена чест. Не просто ходиш на работа – това е служене, това е Поклонение.
  Из лекция Сай Баба, изнесена на 2 септември 2014г.
  Работата е един дълбок окултен и вътрешен процес на създаване на Бога в собственото същество, в човешкото същество.
  Из лекция Работата, изнесена на 6 юни 2000г.
  В работата с Любов и постоянство противоречията се изгубват. Защо? — Защото когато работиш с Любов и постоянство, се придобива чистото съзнание. Само то може да тече във вечността на Духа. Човек работи, в истинския смисъл на думата работа, само когато има отношение към Истината, когато люби Истината.
  Из лекция Работата, изнесена на 6 юни 2000г.
  А важното в работата е дали влагаш своята душа и своите Божествени качества. Защото давайки живот на работата си, т.е. ако я работиш с Любов и постоянство, един ден ти ще бъдеш изпълнен с живота на Бога.
  Из лекция Работата, изнесена на 6 юни 2000г.
  Да работиш с Любов, означава да се съединиш с екстаза на своята висша душа (петото тяло). Ако работиш с Любов, постоянно ще се обновяваш. Тук отсъствува елементът еднообразие. Ако има еднообразие, това означава, че човек не работи. Или се труди, или се мъчи, едно от двете, но той не работи, това е друг процес. Всичко това означава, че работата, от окултна гледна точка, е процес, при който се изгубваш в действието. До такава степен се поглъщаш! И в това изгубване ти оставяш мястото си на Духа да работи. Това е вечно обновяване. Такава работа никога не може да ти омръзне.
  Из лекция Работата, изнесена на 6 юни 2000г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Работата" ...