ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Пътят

  Пътят е чисти действия, а не разговори и думи.
  -
  Словото е началото на човека, началото на Великият Път, началото на Вечността. Едно от най-мистичните неща е Пътят на Словото. Пътят е Път на проникване в Словото или навлизане във вътрешността на Словото. Това проникване означава връщане в Духа. Наистина какво струва целия твой Път, ако не успееш да се върнеш в Духа?!
  -
  Думата Пътъ се състои от четири букви, което съвпада с Тайното Име на Бога. Думата Пътъ, означава вход към отвъдното, вход към Невидимото. В Пътя е скрита, от Окултна гледна точка, преобразуващата сила на Живота, защото Пътят навътре е Пътят на преобразуването. Това преобразуване се извършва от Окултни сили на природата.
  Из идея за размишление Пътят, 25 декември 1996г.
  Пътят на развитието е в умението да се освобо диш от всички условия, които ограбват твоята важна, съществена жизнена енергия, от която зависи себепознанието. Говорим за истинското вътрешно развитие, пътя към Бога и накрая познаването и проникването вътре в Бога.
  Из идея за размишление Пътят, 5 август 2008г.
  Пътят на ученика е толкова дълбок, че в него няма място нито за щастие, нито за нещастие, нито за успех, нито за неуспех и т.н. Самата чистота е Бог.
  Из идея за размишление Тайната на ученика, 4 август 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Пътят" ...