Книги

default

Пътят към Святата Истина. Албум, коментари Елеазар Хараш

Посвещавам този албум на Учителя, Който е Живо Присъствие в моя живот, в Когото дишам и живея и Който ме научи, че Любовта е всякога победа, че Любовта е Свещената стихия на Живота, че Любовта е пречистият Поток от Живот и че Любовта е изпълнението на всички закони.
Който живее в Любовта, той живее в Бога, защото Бог е Източникът на Любовта.Любовта всякога има усърдие към Истината. В усърдието към Истината Бог се случва.
Бог е Любов и тази Любов не се доказва, тя се преживява, но трябва да влезеш в дълбините на тази Любов. На ватански, т.е. на Първичния Език, думата Любов се изрича като Девайра. Това е Праезикът на идеите, на Великите и Святи символи. Любовта е символ. Любовта символизира Вечното Жертвоприношение и аз избрах Пътя на това Вечно Жертвоприношение като един единствен дар към моя Учител.
Благодарен съм, че Той ме прие завинаги.

Елеазар Хараш, Варна, 2001 г.