Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Пчелите

  В пчелите е скрита Мистична Идея за живота на човечеството. Пчелите разказват Древна история, те разказват Пътя; а Пътят е завръщане в Блаженството – друго име на меда. 

  Медът е формирана, чиста енергия, т.е. казано по друг начин: истинското Знание, само по себе си, е чист мед. Всеки трябва да намери меда в себе си.

  Пчелите са разбрали, че само чрез Жертвата има развитие в Духовните светове. Защото и светецът, и Мъдрецът не могат да направят мед – не могат да го видят в цветето; не могат да го извадят, могат само да го ядат. Никой човек не може да направи това, което пчелата прави, защото това е Тайна наука и голямо изкуство – голяма точност, голямо Духовно изкуство. В Атлантида са ги наричали Сари. Пчелите са имали Тайно учение и са се чудили как да го скрият – и са го превърнали в мед.

  Пчелата и цветята образуват заедно цялост – андрогинна, Изначална основа. Те са нещо неделимо.
  Пчелите летят по повеля на Бархишадите, Боговете – Първата слънчева раса. Те служат на тях и вървят по пътя си към тях – Първата, най-Висша раса. Пчелите правят меда чрез Тайнство: чрез Тайната Божия и скрита Воля.

  Пчелите в Египет са били наричани Събирачи на Слънцето. Никога не са ги наричали насекоми, а Същества – и не само това. В Древен Египет казват: Свещени Същества.

  Освен това пчелите са Хранители и Пазители на Тайно знание, защото медът е Духовно дело, а не човешко дело. На друго ниво, както казах, медът – това е постигнатото Блаженство. 

  Медът се предава от пчелите като традиция от една Древна и скрита Мъдрост. Самите пчели са само носители на тази Слънчева Мъдрост. Пчелите служат на този свят, на тази Висока Мъдрост на Бархишадите – Първата слънчева раса, но те още не му принадлежат, те само се подготвят. Те бавно и постепенно се подготвят за света на Боговете.
  Когато говорим за инстинкт при пчелите, говорим за една Прастара Същност на Разума: Прастара, скрита Същност на Разума. И именно този Разум произвежда меда – първичната енергия от себе си, т.е. медът – това е първичната енергия, която те произвеждат от себе си; т.е. Разумът има способност да вселява енергия – затова тази храна е изключителна и в Египет са го наричали меден хляб, пчелен хляб. Освен това медът е Светлина. Пчелите се молят. 

  Пчелите си имат своя Мистичен танц, който е скрит култ към Живота. В Древен Египет и в Индия това е било наричано Свещено Същество. Пчелите са част от Тайния План на Битието. Те са Духовна цивилизация, Духовен народ – труден за разбиране, както Богомилите. Те са се домогнали до чистото Духовно знание – разбира се, то им е било позволено. Мухите, бръмбарите, пеперудите отиват при цветята с енергия, а пчелата отива при цветята с Любовта си - това е съвсем друг Подход.

  Пчелите се упоявали от Мистиката на цветето, защото те разбират Живота като Жертва и като Мистика.
  За учените пчелите са зоология, биология, някаква загадка – и в много от книгите се пише там как да се използват пчелите. Но те не виждат Истината в тях. И така изглежда, че те са зоология и някаква биология. Но те са от Духовен род – и те си имат свой Таен живот и свое Тайно съзнание. И те не са загадка, а са Тайна. Загадката може да бъде разгадана, а Тайната – не, и то дори когато е позната. Можеш да познаеш Тайната, но тя пак си остава Тайна.
  Из лекция, изнесена на 7-и Април 2015 г.