ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Психическата защита

  За да има психическа защита човек трябва да има много силна воля. Една силна воля винаги спира разрушителното действие на злото. Воля и Слово – сили, които управляват астрала.
  Из лекция Психическа защита, държана на 4 септември 1992г.
  Много хора се ограждат, психическа защита, четат книги, някой път и формулите не им помагат; чертаят кръгове, палят свещи и в определи моменти изгарят, защото има нещо съществено, което не са разбрали. Истинската психическа защита идва от изключителната любов към истината. Имаш ли това, защитата вече е на лице, но трябва да видиш дали искрено е така или си въобразяваш; дали с ума го искаш или с душата и с духа си. Ако искаш да имаш истинска защита, ще започнеш с основното, иначе никакви техники няма да помогнат.
  Из лекция Високият херметизъм, изнесена на 1 април 2003г.
  Любовта на майката създава около детето жив огън, защото предадената любов е Бог. Това е едновременно и психическа защита. Не знанията, не уменията и съветите, а любовта. Тя създава около детето жив огън, защото предадената любов е Бог.
  Из идея за размишление Коя е истинската майка?, 7 май 2002г.
  Най-голямата защита и безопасност е динамиката на волята, на Словото.
  Из лекция Психическа защита, държана на 4 септември 1992г.
  Когато няма молитви и няма любов към Истината, каквато и психическа защита да си правиш, ще станеш смешен. Бог е до теб, ангелите до теб, могат да ти помогнат веднага, по-бързо от светлината, но демоните те поразяват по всякакъв начин, защото просто не си ги призовал.
  Из лекция Тайната на Луцифер, изнесена на 4 ноември 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Психическата защита" ...