АКЦЕНТИ ПО ТЕМИ

default

Елеазар Хараш за ... Психическата защита

  За да има психическа защита човек трябва да има много силна воля. Една силна воля винаги спира разрушителното действие на злото. Воля и Слово – сили, които управляват астрала.
  Из лекция Психическа защита, държана на 4 септември 1992г.
  Много хора се ограждат, психическа защита, четат книги, някой път и формулите не им помагат; чертаят кръгове, палят свещи и в определи моменти изгарят, защото има нещо съществено, което не са разбрали. Истинската психическа защита идва от изключителната любов към истината. Имаш ли това, защитата вече е на лице, но трябва да видиш дали искрено е така или си въобразяваш; дали с ума го искаш или с душата и с духа си. Ако искаш да имаш истинска защита, ще започнеш с основното, иначе никакви техники няма да помогнат.
  Из лекция Високият херметизъм, изнесена на 1 април 2003г.
  Любовта на майката създава около детето жив огън, защото предадената любов е Бог. Това е едновременно и психическа защита. Не знанията, не уменията и съветите, а любовта. Тя създава около детето жив огън, защото предадената любов е Бог.
  Из идея за размишление Коя е истинската майка?, 7 май 2002г.
  Най-голямата защита и безопасност е динамиката на волята, на Словото.
  Из лекция Психическа защита, държана на 4 септември 1992г.
  Когато няма молитви и няма любов към Истината, каквато и психическа защита да си правиш, ще станеш смешен. Бог е до теб, ангелите до теб, могат да ти помогнат веднага, по-бързо от светлината, но демоните те поразяват по всякакъв начин, защото просто не си ги призовал.
  Из лекция Тайната на Луцифер, изнесена на 4 ноември 2003г.