ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Противоречията

  В големите противоречия са скрити много духовни сили. Трябва да се знае, че в дълбочината на голямото противоречие е скрито Неговото Лице. Това означава, че в противоречието е противоречие отвън и светлина отвътре. И ако си външен, противоречията за теб са разрушителни. Ако си вътрешен, т.е. духовен, тогава за теб са съграждащи.

  Срещу големия натиск, който идва от противоречията не се иска знание, иска се абсолютна вяра и спокойствие. Знанието идва после.

  Противоречието е голям помагач за ученика. В по - висш смисъл това е свързано с новораждането. Голямото противоречие трябва да се разбере като оказване на голяма чест, на голямо доверие. При обикновените хора противоречието усилва съмнението, а то увеличава тъмнината (разрушението).

  За ученика противоречието идва, за да изясни в по - висша степен пътя към Духа, пътя към Новия живот. Това означава, че без големи противоречия не може да дойде Новият живот и пътят към новата духовност, и чистото смирение.
  Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том.”, 2013г
  Като срещнете едно противоречие, ще видите хубавата му страна. Така то се преобразява и вие се освобождавате. И след като го разрешите, вървете напред. Никога не оставяйте противоречието зад себе си неразрешено, защото ако го оставите зад себе си, то ще образува засада срещу вас.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
  И когато противоречията идват, те никога не рушат Любовта. Разрушението не идва от противоречията, а от неразбирането. При истинското разбиране противоречието идва и усилва единството межу душите. Противоречието не е друга вмъкната воля, то е Волята на Бога. То идва на гости, но за будния. Противоречието е в мистично единство с Бога. Противоречието е тайното лице на Бога. Противоречието е волята на Единството.
  Из идея за размишление За истинската Любов, 20 август 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Противоречията" ...