Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Противоречията

    В големите противоречия са скрити много духовни сили. Трябва да се знае, че в дълбочината на голямото противоречие е скрито Неговото Лице. Това означава, че в противоречието е противоречие отвън и светлина отвътре. И ако си външен, противоречията за теб са разрушителни. Ако си вътрешен, т.е. духовен, тогава за теб са съграждащи.

    Срещу големия натиск, който идва от противоречията не се иска знание, иска се абсолютна вяра и спокойствие. Знанието идва после.

    Противоречието е голям помагач за ученика. В по - висш смисъл това е свързано с новораждането. Голямото противоречие трябва да се разбере като оказване на голяма чест, на голямо доверие. При обикновените хора противоречието усилва съмнението, а то увеличава тъмнината (разрушението).

    За ученика противоречието идва, за да изясни в по - висша степен пътя към Духа, пътя към Новия живот. Това означава, че без големи противоречия не може да дойде Новият живот и пътят към новата духовност, и чистото смирение.
    Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том.”, 2013г