ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Проблемите

  Проблемите са илюзия, това са твоите илюзии на ума.

  Една и съща трудност за един може да бъде голям проблем, дори съкрушителен, за друг е играчка и задача за развиване на воля, израстване. Това означава, че проблемите са в ума, психиката, в религията, в егото. В Духа и Бога ги няма. Въпросът е ти къде си? Ако гледаш с очите на Бога ще видиш, че проблемът е призрак, така че от теб зависи дали ще се роди проблем.

  Ако си един окултен наблюдател и наблюдаваш проблема с Дух и Истина ще видиш как ума и проблема се топят, не да участваш, не да го мислиш, не да го привличаш. Да го наблюдаваш без участие като страничен наблюдател. Той почва да се топи, той няма избор както снега. Както слънцето, но трябва да привлечеш Слънцето на своя страна. Бог на своя страна.

  Проблемите съществуват, защото сме майстори да ги създаваме. Стигнало се е дотам, че без проблеми живота на човека ще е скука. Но да попитаме Христос, Тот, Учителя, Лао Дзъ, скука ли е живота в Бога?

  Проблемът съществува, защото ти се сливаш с него, а не с Бог. Това, с което се сливаш, това се случва. Проблема е вътре. Ти си самият проблем. Може би, според един Мистик, защото си гениален.

  Чистото съзнание е отвъд проблемите, а нечистото е вътре в тях.
  Из лекция Откровения за Чистото Сърце, 2020
  Ако имаш някакъв тежък проблем, иска се следното: Само трябва да спреш да мислиш за проблема, за да можеш да освободиш своята пленена енергия. А щом я освободиш, тя вече става твой помагач.

  Първият момент: проблемите се разрешават чрез проникване. Ако можеш да проникнеш в един проблем, той се трансформира. Но ако проблемът проникне в теб, тогава той ще те руши. Ето защо от човека се изисква Духовност, т.е. Духовен начин на мислене. Това означава, ако си Духовен, проблемите не могат да съществуват, защото никой не може да внуши някакъв проблем на Духа, Духът е извън света на проблемите. От друга страна, това означава, че във всеки проблем, който имате, трябва да внесете повече Дух, повече сила и проблемът, който е съставен от по-гъсти частици, ще започне да се разрежда. По друг начин казано: ако можеш да осветиш един проблем, той ще избяга, защото е нереална сила.
  Из лекция Проблемите, изнесена на 20 юни 1996г.
  Пробуждането е методът за излизането от ума, от всички проблеми, безпокойства, тревоги и т.н. Когато ученикът се пробуди, той се прощава с надеждата и влиза в живота на Вярата.
  Из идея за размишление Различаването, 1 август 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Проблемите" ...