ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Природните стихии

  Стихиите на Природата са извлечени от самия Бог – и разбира се, Бог е над тях и Той ги управлява.
  Из идея за размишление Бог, 5 септември 2017г.
  Докато човек не познава Брахман, природните сили и стихии го превъзхождат. Когато човек познае Брахман, той постига превъзходство над природните сили и стихии. Дали ще е потоп, дали ще е земетресение – все едно, той ги поздравява. Той навлиза в своя дух, нищо не може да го докосне.
  Из лекция Упанишадите, изнесена на 3 май 2011г.
  Никой не може да направи нищо на чистия Дух – стихиите на Природата са по-ниско от това… Те се завръщат в Етера и се завръщат в Бога и във Великата Свобода.
  Из идея за размишление Толтеките, драконите, майсторите, 4 септември 2018г.
  От тънките енергии са произлезли четирите низши стихии, наречени стихии на природата:земя, вода, въздух и огън.
  Из лекция Високият херметизъм, изнесена на 1 април 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Природните стихии" ...