ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Принципите

  Думата Принцип означава и сила, и Дух, и закрила – това е нещо много по-дълбоко от думата закон. При закона и при правилата има изключение, при Принципа няма изключение: или си вътре в системата на Бога и на Истината, или не си.
  Из лекция Правилното поведение, изнесена на 6 май 2014г.
  Ако човек иска да се освободи от ограниченията, той трябва да се освободи от законите и да влезе в Принципите. Принцип е да работиш със самия Дух на нещата. Всяка сгъстена формула става Принцип.
  Из лекция Свободата, изнесена на 12 юни 1992г.
  Само верният на принципите (постоянство, Истина и т.н.) ще има успех. Законите управляват фактите, а принципите управляват законите.
  Из лекция Зкаони на успеха, държана на 21 февруари 1992г.
  Да работиш с Принципи, значи да работиш със самия Дух на нещата.
  Из идея за размишление Агни-йога, 25 септември 1992г.
  Съвършенството на живота е постигането на Огъня, т.е. чистото съзнание. Чистото съзнание е огнен Принцип. Който се стреми към Истината, постига този Огън.
  Из лекция Огънят, изнесена на 18 септември 1992г.
  Духовните хора се занимават с закони, а Божествените се занимават с Принципи.
  Из идея за размишление За прераждането, 6 юли 1999г.
  Най-съвършения момент в живота на ученика е когато застане пред двадесет и четирите лица на Абсолютната Мъдрост. Те са принципи на Мъдростта - съвършена Мъдрост. И ако там някой си позволи и най-малката хитрост, той вече губи за хиляди години своя път, връща се отново в нисши светове. Но разбира се човек с много труд стига до този съвършен момент, момент който Учителя го нарича съвършен. Значи, при двадесет и четирите лица на Мъдростта. Тези същества са принципи на Мъдростта. Те познават всички кътчета на душата. Те са пребродили абсолютно всички пътища и светове. Пред тях може да се говори само по един единствен начин - истинолюбиво.
  Из идея за размишление Пътят до съвършения момент, 7 ноември 2000г.
  Защото Бог влиза навсякъде – и с учение, и без учение. Там, където има Чистота и Принципи, Той влиза. Бог е Необятен и Велик и поради това Той не може да бъде заключен само в едно учение или в една вяра – няма как да се случи това.
  Из лекция Суфи, изнесена на 5 юли 2016г.
  Човекът на Мекотата знае кога да е мек, кога да е строг – тоест кога да защитава Принципите на Истината. Умственият не знае.
  Из идея за размишление Мекотата, 2 юни 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Принципите" ...