ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Привързаността

  Тези, които са привързани към нещата, стават врагове на себе си.
  Из
  Побеждавайки месото, човекът побеждава своята привързаност – така постепенно той ще развие и силата на своята воля. После той ще победи своята привързаност към земята, към земното си тяло и земната зона, за да победи след това и привързаността си към слънцето и да влезе в едно по-вътрешно Слънце, наречено „Алфиола“.
  Из лекция Храната, изнесена на 5 юни 1992г.
  Привързаността към тялото увеличава тъмнината и невежеството.
  Из Закони на живота, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Привързаността" ...