ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Пречистването на кръвта

  Човек, който има чиста кръв, не може да бъде помрачен от тъмните сили, защото чистата кръв е условие за динамиката на висшия свят, също и за динамиката на Духа.

  Пречистването означава премахване на земното съществуване. Когато има такава кръв налице, тогава Духът говори на човека по особен начин, тогава противоречието се осветлява - това е въпрос на кръвта. Тогава противоречието не се възприема като борба и пречка, а като сътрудничество. Пробуждането е пътят, по който едно същество може да се осъзнае като Божественост.

  Матей е бил в школата на есеите. Пречистването на кръвта е било много важен метод на есеите. Това се отнася главно за чистата храна и контрола на мисли, чувства и желания. Есеите са знаели, че чрез пречистване на кръвта ученикът се освобождава от наследственост, от всички наслоения на миналото и от всяка слабост. Така Духът се отърсва от непотребното и навлиза в ново разбиране. Крайната степен на това пречистване е, че душата става такава, каквато е излязла от Бога. В тази област са насочени главните усилия на есеите, тази велика окултна школа.
  Из книгата "Живата вода" - лекции IV том
  Формула за пречистване на кръвта:

  "Таро, тора, рота, тарота, ротаро." 

  "С всеки изминал ден, кръвта ми става все по-чиста и по-чиста, за Божия Слава!"
  Из книгата Бяла Магия
  Така чистото сърце вижда Бога, понеже Духът във физическото тяло се изразява чрез кръвта, а кръвта се разнася чрез сърцето под влияние на космическия ритъм. Този човек, който пречисти кръвта си, той ще пречисти и сърцето си и тогава чрез Христовата сила, която е приел в себе си, ще види и Бог в себе си.
  Из лекция Блаженствата, изнесена на 10 септември 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Пречистването на кръвта" ...