Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Предаността

  Предаността е един от Пътищата, по които може да бъде познат Бог.

  Чрез Предаността се излиза от Дървото за познание на доброто и злото. 

  Преданият ученик има дълбоко разбиране, той знае, че навлиза в тесния Път.

  Ако навлезем много дълбоко в Тайната на думата Преданост, ще открием, че Предаността не е стремеж. Предаността е Будност.

  Чрез Предаността ученикът ще се освободи от всички фалшиви желания. Това е така, защото чрез Предаността се организират Духовните тела.

  На Окултен език: Предаността е Силата, която води ученика навътре. Това същевременно означава, че Предаността е метод, който обезличава постепенно змията.
  Из "Път Безкраен"