ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Правдата

  Призовах Бога да покаже всемогъщата Си Правда и се радвах когато бяха всичките, абсолютно всичките разпилени. Не исках нищо друго освен Бог да им покаже Правдата Си. Така, че когато имате дела, материални, тука има някои хора които имат материални проблеми, имоти и т.н., искайте Правдата, защото Тя най-добре знае от какво да ви отърве и какво да ви запази.
  Из идея за размишление Йова-шама, 1 май 2001г.
  Човешката любов винаги търси правдата – и среща неправдата.

  Когато човек превърне човешката любов в Божествена Любов, той ще има виждане за правдата.
  Из идея за размишлени Величието на Отец и опасната любов, 24 март 1995г.
  Наистина, на всяка крачка – Правда, но само Мъдрите разбират това. Някои мислят, че в света има неправда, защото не знаят как действа Бог и Неговият Замисъл и как Той раздава последствията, които са посети.
  Из идея за размишление Ислямът за Истината, 1 август 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Правдата" ...