ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Постоянството

  Постоянството е изключително качество на избрания Дух от Абсолюта. Постоянството е абсолютното оръжие на Духа. Духът постига всичко чрез постоянството.

  Ако няма одобрение от Бога, няма постоянство. Тъмните сили са непостоянни.

  Чрез постоянството в Омъ, Духът си образува канал, откъдето влиза и покорява злото. Ето защо постоянството е най-висшата дейност.

  Постоянството е Духът, който ще ти донесе всичко, за което жадуваш. Да постоянстваш значи да постигнеш. Постоянството подготвя вселяването. Постоянството показва,че ще имаш всичко.

  Когато Духът не одобрява човека, той не му дава своето постоянство. Постоянството показва,че Бог участва в твоето съзнание и те одобрява. Всичко велико е плод на постоянството. Без чистота няма постоянство. Постоянството е Духът, който те одобрява. Абсолютното постоянство твори нови светове. Пътят на постоянството е пътят на Богочовека. Постоянство значи да се отдадеш на Бога - това е висшият закон на преданост.
  Из книгата "Бяла магия", 2019 г.
  Постоянството е пробният камък в Тайната на Живота, затова Постоянството се явява като великото благословение. Но то е нещо, което не трябва да се очаква, защото това благословение е вътре в човека. Дао е вътре в човека и чрез това Постоянство човешката Душа се възражда. Точно с Постоянство то се опитват силите на човешката Душа. Постоянството се явява като опорната точка на живота, защото то е самото Дао, което работи в човека. Ако стъпите на Окултната основа на Постоянството, вие ще се изкачите във висотата на Дао.
  Из идея за размишление За Постоянството, 24 септември 1997г.
  Постоянството постига всичко, защото е синоним на постигането, символ на истинския живот.

  Постоянно се молете! Който познава постоянството, разбира Бога. На чистия се дава постоянство, за да акумулира колосална енергия от висшия свят за целите на Бялото Братство. Това е качеството на Шестата раса.

  Постоянството се ръководи от Духа, а непостоянството – от ума. Нечистият не може да бъде постоянен – неговата енергия се отклонява от астрала.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Постоянството" ...