ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Посланията на Яков

  Яков е работил между евреите и затова в началото се обръща към дванадесетте племена. Той е Апостол на евреите. Неговите Послания са път към школата. Тук се дават правила и методи за придобиване на морална чистота, за създаване на морална основа, която е преддверие към школат.
  Из идея за размишление Послание на Яков, 24 септември 1993г.
  Твърдостта, за която апелира Яков, в съвременния език се нарича морална стабилност или морален устой. Истински ученик е този, който има морален устой, а не морален стремеж – той е начало и подготовка.
  Из идея за размишление Послание на Яков, 24 септември 1993г.
  Яков дава един метод за тези, които нямат Мъдрост: „Ако някому от вас не достига Мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро. (Тук въпросът се свежда пак до търпението.) И ще му се даде. Но ще просите с вяра, без да се съмнявате ни най-малко, защото който се съмнява, да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища. (Колебливостта е свързана с непостоянството.) Блажен онзи човек, който издържа изпитания, защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на Светлината. От собствената Си Воля ни е родил чрез Словото на Истината“.
  Из идея за размишление Послание на Яков, 24 септември 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Посланията на Яков" ...