ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Посланията на Йоан

  В Първо съборно Послание на Йоан (2:25) се дава обещание: „Обещание, което сам ни обеща Вечният Живот, защото Вечният Живот е най-великото благо“. Това е абсолютно обещание.
  Из лекция Първо съборно послание на Йоан, изнесена на 8 октомври 1993г.
  Първо Послание (3:15): „Всеки, който мрази врага си, е човекоубиец“. Това означава, че ученикът трябва да се прости с омразата.
  Из лекция Посланията на Йоан, изнесена на 15 октомври 1993г.
  Казва се (Първо Послание, 4:1): „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бога“. Защото с такава вяра се влиза в психически отклонения. Този стих е свързан с двата вида вяра: вяра в тъмните сили, които ни изпитват, и вяра в Бога и в светлите същества. Закон е: В каквото вярваш, то те прониква. Или: В каквото вярваш, с такива сили се свързваш.
  Из лекция Посланията на Йоан, изнесена на 22 октомври 1993г.
  Първо Послание на Йоан (4:7-8): „Възлюбени, да любим, защото Любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е Любов“.

  „Който не люби, не познава Бога“ – този стих е свързан с оценяването, защото чувството на Любов- та е най-големият дар и безкрайното богатство. Това Божествено чувство на Любовта е нещо цялостно, за разлика от ума, който е разделителен. Не се постига лесно тази цялост.
  Из лекция Посланията на Йоан, изнесена на 22 октомври 1993г.
  В Посланията се казва: „Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който любиродителя, люби и родения от него“. Тук става въпрос за Словото, което е родено от Бога (Христос). Всеки, който вярва, че Христос е Словото, е роден от Бога. Словото е родено от Бога и символично то е Неговият Син. Това означава, че всички, които се родят в Словото, стават Синове на Бога. Това става по пътя на контрола. Великите идеи на Словото бликат от Неговата Мъдрост.
  Из лекция Посланията на Йоан, държана на 29 октомври 1993г.
  В Посланието се казва: „Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света“. Роденият от Бога е отдаден на Цялото, без да иска и най-малкия намек за благодарност. Ако има и най-малката нужда от благодарност, една специална способност в този човек не може да се развие. Умът е, който иска да му бъдат благодарни и задължени, за да има зависимост. Трябва будност, за да разбереш това, защото Духът може да види и най-малката слабост в това отношение. Ако тази грешка е допусната, вътрешната сила на тази специфична способност се губи. Това спада към така наречените малки неща.
  Из лекция Посланията на Йоан, държана на 29 октомври 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Посланията на Йоан" ...