ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Посланията на Апостол Павел

  В Посланието към Тимотея Павел казва: „Бог, Който сам притежава безсмъртие, обитава в безсмъртна светлина“. Има само една светлина, към която може да се пристъпи, и тя е наречена Сияние.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 5 ноември 1993г.
  „Бог е огън всепояждащ за тези, които не Му се покоряват“. За всеки ученик трябва да дойде време на хаоса, защото оттук произтича Посвещението – от сблъсъка с тъмните сили. Сгъстява се великата тъмнина.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 12 ноември 1993г.
  Павел казва: „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – човекът Христос Исус, който даде Себе Си откуп за всички“. Има само един Бог и хаосът служи само на този Един. И ако издържиш този хаос, ще получиш светлината. Тогава тя кристализира. Светлината кристализира от самия хаос и ти севъзраждаш. Бъди благодарен, че няма два Бога. Това означава, че от хаоса трябва да се зародиш, т.е. от стълкновението с тъмните сили. Така се е зародил и човешкият дух – това е една голяма мистерия, която в Кабала не се обяснява.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 12 ноември 1993г.
  Апостол Павел казва: „Не са ли те всички служебни духове, изпратени да слугуват на ония, които ще наследят спасение“. Много висши същества са изпратени да слугуват, затова същественото, което се иска е: вложи цялата си енергия в идеята за учението, защото, за да постигнеш една идея, трябва да бъдеш цялостен (тримата свидетели – ум, сърце иволя). Думата цялостен е една от най-силните думи в българския език. Но ако работиш с ума, ти не можеш да бъдеш цялостен. Например умът може да поиска да стане алчен за блаженство или за Самадхи. Но блаженството не идва никога при алчността (ума). Реалността се вижда винаги без ума, без посредник, без медиум. Ако умът участва, той изопачава виждането, а това усилва съмнението. Ако работиш с ума, ти никога не можеш да бъдеш служител на Бога, а тези висши същества, които се изпращат, според Апостол Павел, те могат да служат само на Божествена идея. И когато ти имаш една такава идея, те ще бъдат изпратени да ти слугуват.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 26 ноември 1993г.
  Апостол Павел казва: „Защото в Него обитава всичката пълнота на Божеството“. Когато Бог взема участие в твоя живот, има пълнота. Ако не живееш и не работиш по законите на Бога, Сатана ще посее много заблуждения в твоята душа. Който нарушава Божествените закони, винаги ще има врагове. Окултният ученик няма врагове.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 3 декември 1993г.
  Апостол Павел казва: „А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева… когато ще се открие праведната съдба“. Гневът на Бога е един чист и очистителен процес, наречен за хората карма, съдба (съд значи осъден). Този гняв е Божествен израз на Правдата. Нечистите, упоритите и непокаяните не могат да избегнат този гняв. Този гняв е самият съд. Всичко външно ще стане жертва на Неговия гняв. Всичко външно е плячка, т.е. съдба, т.е. осъдено от Правдата.
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, изнесена на 17 декември 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Посланията на Апостол Павел" ...