ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Посвещението

  Първо, посвещението е тайнство. Това е другото име на съкровения човек. После ще видим как то произлиза от Нищото, защото някои мислят, че могат да му заповядат да дойде. Посвещение то е другото име на съкровения човек. Съкровеният живот и съкровеният човек са създадени от веществото на просветлението. Поради липсата на съкровен живот посвещението се е превърнало в тайнство.
  Из идея за размишление Посвещението, 6 ноември 2001г.
  Днес посвещението изисква голямо очакване, много дълго очакване, и то с голямо доверие, после както ще видим, без въпроси. Днес всеки иска да стигне до посвещение, абсолютно всеки се стреми към това, някой съзнателно, някой несъзна-телно, защото това е срещата с Бога, това е най-важното нещо, така че няма човек тука от вас, който да не се стреми. Всичко, което прави в живота си, книгите, които търси, хората, всичко е пътуване към това. Въпросът е колко голяма е жаждата и после ще видим, че няма полза от жаждата, има нещо друго.

  Ти не можеш да заповядаш на посвещението да дойде. Има такива, които бързат, казват така и така, за колко време, три месеца, поставят срокове, после се оказва, че няма нищо подобно, увеличават сроковете с още една година, още две и така може да мине целият живот, вторият живот и т.н. Ти не можеш да му заповядваш, защото то е тайнство, което произлиза от Нищото. Запомнете, посвещението не идва от някъде, а от Нищото. Ти трябва да работиш много и много да чакаш.
  Из идея за размишление Посвещението, 6 ноември 2001г.
  Посвещението е лична революция, няма нищо общо с народ и партии, демокрация, социализъм и т.н., да не изреждам, всичко е настрани, важен е лично човекът, личната революция. Това е лично дело, дело на петото тяло и на шестото, в по-висока степен на шестото. Работи и чакай, посвещението просто някога ще се случи.

  Посвещението идва от мистерията на Нищото, никой не може да го задължи. Никой не може да задължи Нищото, защото Нищото го няма, как може да го задължиш. Посвещението е абсолютно и пълно разрушение на егото, то е завръщане в собствените си свещени корени, това е посвещението – пълно разрушаване на егото и завръщане в собствената си природа, в собствените си свещени корени. След посвещението ти се изпълваш с Бог.
  Из идея за размишление Посвещението, 6 ноември 2001г.
  Посвещението е процес, при който ученикът излиза извън сферата на злото. Посвещението е скъсване на стария договор със звяра. При това условие, ученикът е вече приет на небето и става от ученик служител. Едновременно е и ученик, и служител. Затова се казва, че тук той е вече Посветен, а Посветеният разполага с висши сили, които му се дават. Затова той се справя със злото.
  Из лекция Четвъртият печат, изнесена на 11 ноември 1994г.
  Истинското Посвещение не се дава на този, който има стремеж, а на този, който е постигнал определени резултати чрез стремежа.

  Посвещението разрушава властта на злото. Тук злото изгубва своята власт и силата на влияние.

  Посвещението разрушава корена на съмнението.
  Из лекция Петият печат, изнесена на 18 ноември 1994г.
  Посвещението е най-красивият процес на земята, защото това означава да се върнеш в своята собствена безкрайност. Всеки, който върви по златния път навътре, ще съзре своята абсолютна огнена Същност.
  Из идея за размишление За правилното мислене, 12 август 1994г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Посвещението" ...