ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Половия живот

  Половият живот завързва ръцете на човека, т.е. не- говата воля – това е лошата зависимост. Висшите степени на Любовта се постигат с висш контрол.
  Из лекция Огънят и половия живот, изнесена на 17 юли 1992г.
  В половия живот се сгъстяват тъмните сили на Черното Братство. Крайният резултат е отчаяние и мрак. В чистия живот се сгъстява светлината и крайният резултат е пълнотата на живота. Човек, който не може да надрасне секса, не може да разреши въпросите на живота си, защото тук е нисшият живот и тук Духът не слиза.
  Из лекция Огънят и половия живот, изнесена на 17 юли 1992г.
  Какъв полов живот може да има във висшия свят? Страст, завист, омраза, ревност са земни елементи, паднали, а за нас висшият свят е мярката. Този висш свят е вътре в нас и следи. Половият живот се дължи на лични чувства.
  Из лекция Огънят и половия живот, държана на 8 май 1992г.
  Човек може да е постоянен в нещо само ако му вярва напълно. Много хора са пропаднали, защото сродната душа не е дошла. Който не може да надрасне половия живот, не може да срещне сродната душа, защото тя е Елохим.
  Из идея за размишление Сродните души, 19 юни 1992г.
  Половият живот и мисъл-формите, свързани с него, са илюзия, те никога не могат да дадат Божествени резултати, защото илюзията не дава такова нещо.
  Из лекция Астрален свят, изнесена на 9 октомври, 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Половия живот" ...