ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Покоя

  Покоят е Тайна на Духа. Само едно малко преживяване на Покой – времето е разредено за една година. Една година вече не си под влияние на времето, ако преживееш истински малък миг от Тайната на Покоя.
  Из идея за размишление Покоят, 6 май 2014г.
  Покоят е Покой, защото в него отсъстват мисли. Покоят е Същност – той е Същността на тази Безпределност, а движението е само способ за съществуването на тази Безпределност, която се ограничава. Покоят сам по себе си е Пълнота и освобождение. Освен това, Покоят е изцеление и от Рая – за Ада не говорим. Покоят е пределният Образ на всяка деятелност. Покоят е Древно Себепознание. Покоят е Пълнотата на Мъдрия Човек – и това е краят на света. Който е постигнал този Покой, той е отстранил света.
  Из идея за размишление Покоят, 6 май 2014г.
  Покоят не е качество на знанието, нито на ума. Покоят е чисто Духовен – той е връзка с Безкрая и със Същността. Той се излъчва само от Истината.

  Покоят е място на сгъстената Чистота и на сгъстената чиста жизнена енергия.
  Из идея за размишление Покоят, 6 май 2014г.
  Ако не се заблуждаваш, Покоят сам ще дойде при теб – тук става въпрос за Дълбокия Вътрешен Мир, който надминава всички знания.
  Из идея за размишление Покоят, 5 ноември 1997г.
  Покоят и движението са в единство, което означава, че покоят не е отделно съществуване. Който не е разбрал това се е увлякъл в движението и е загубил малко или много своя покой.

  Покоят е субстанция, а движението е функция или дейност. Но дейността е обща, тя излиза от покоя, минава през движението и се връща в покоя. Това означава, че покоят е господар на всеки устрем и на всяко движение. Движението е път на душата, а покоят и пасивността са път на духа. Но в пасивността всеки трябва да открие естествената тайна на живота.
  Из идея за размишление Покоят и движението, 5 ноември 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Покоя" ...