ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Подхода

  Който е овладял Тайната на Подхода, той е станал Господар на Покоя. Човек с Подход има власт над времето и света. Подходът е Древност, отношенията са дошли по - късно.

  В отношенията размишляваш, в Подхода израстваш. В Подхода има нещо, което може да смути дори и хаоса.
  Отношенията са болести, знания, поучения. Подходът е лекарство, опит, Мъдрост.
  Отношенията те учат, а Подходът те променя.

  Който търси Истината, преди всичко трябва да открие Подхода. Отношенията са пътувания във времето, а Подходът е Вдъхновение.

  Отношенията търсят човека. Подходът търси Бога. Отношенията са търсене. Подходът е Завръщане, Възкресение.
  Подходът е несътворен. Отношенията са сътворени. Отношенията имат край. Подходът започва, но никога не свършва. Отношенията са влизане в света. Подходът е излизане от света. Тези, които обичат Света, нямат Подход нито към себе си, нито към другите.

  Чистият Подход е нещо по - дълбоко от опита: той е Окултна Мъдрост, а опитът е нещо, което дълго трябва да зрее. Тези, които не познават Чистия Подход, ще бъдат изморени от себе си. Човекът не знае къде води себе си, но Чистият Подход знае Пътя. Всяко зло се разбива в Чистия Подход.

  Твоят Древен Път е скрит в твоите Подходи към нещатата. Чистият Подход е нещо много повече от метод. Узнал ли си Подхода, ще видиш Безкрая, а щом го видиш, не си вече от човешката раса. Чистият Подход е Глас от Древност. Яви ли се, той смущава дори боговете. Има подход, при който и смъртта е замръзнала.
  Из предговора на "Божествено Учение за висшия подход", Варна, Юни 2014
  Някой път човек иска някакъв подход — няма подход! Трябва да изтърпиш. Има много случаи, когато никакъв подход няма да ти помогне. Може да караш формули — карай, хубаво е! Мисли положително! — пак е приятно. Но някой път се иска търпение, трябва да търпиш; друг път се иска смирение, трябва да се смириш.
  Из лекция Мъдростта на Учителя, изнесена на 7 юни 2011г.
  Да помогнеш на човека, когато се намира в нужда, без да му кажеш една дума, без да дадеш вид, че го обичаш — в това се състои обходата, но- вият подход, новото в света.
  Из лекция Обходата, изнесена на 4 октомври 2011г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Подхода" ...